10.8 C
Dalfsen
donderdag 8 juni 2023
No menu items!
HomeNieuwsPakket aan maatregelen biedt sluitende begroting 2020-2023

Pakket aan maatregelen biedt sluitende begroting 2020-2023

Dalfsen – Het college van de gemeente Dalfsen biedt de gemeenteraad op 10 oktober 2019 de programmabegroting 2020-2023 aan. Door een mix aan maatregelen is het gelukt om een structureel sluitende begroting aan te bieden, waardoor de gemeente Dalfsen een financieel solide gemeente is en blijft. Begin november wordt deze in de gemeenteraad besproken.

Uitgangspunt van de op te stellen programmabegroting voor 2020-2023 is de Perspectiefnota 2020-2023. Deze toonde een fors tekort van 2,8 miljoen in 2023. Oorzaak ligt onder andere in fors oplopende kosten op het gebied van jeugdzorg en WMO. Net als in Dalfsen hebben veel gemeenten hier last van. Ook heeft de gemeente te maken met schommelingen van het gemeentefonds. De raad vroeg bij het vaststellen van de perspectiefnota aan het college om voor 2023, of zoveel eerder als mogelijk, te komen met een structureel sluitende begroting.

Financieel solide gemeente
Wethouder Ruud van Leeuwen: “Bij het opstellen van de begroting zijn in goed overleg weloverwogen keuzes gemaakt over waarop wel en niet bezuinigd kan worden. Een belangrijke wegingsfactor bij het maken van keuzes was of de taken die worden verricht wettelijk of niet wettelijk zijn, of deze echt strikt noodzakelijk zijn, of dat ze een maatschappelijke taak betreffen. Het leidde tot een overzicht met alle mogelijke bezuinigingen en eventuele extra inkomsten.”

{loadmoduleid 133} 

Mix aan maatregelen
Naar aanleiding van dit overzicht stelt het college een ombuiging van circa 1 miljoen euro voor. De raad heeft bij de perspectiefnota aangegeven dat ze een bedrag, dat bedoelt is voor ambities van de gemeenteraad, wil inzetten om het tekort te dekken. Ook is onderzocht of alle leges die de gemeente heft overeenkomen met de kosten die daarvoor gemaakt worden. Hieruit bleek dat de inkomsten uit leges en heffingen met € 100.000 verhoogd kunnen worden. Tenslotte wordt voorgesteld om een hogere opbrengst uit de Onroerend Zaak Belasting gedurende drie jaar te realiseren. Dit betekent voor 2020 een gemiddelde stijging van € 18.

Maatschappelijke voorzieningen
Belangrijke maatschappelijke voorzieningen zoals het zwembad en de bibliotheek blijven voor alle inwoners bereikbaar. Het onderhoud van de wegen, het verzorgen van het groen en het bieden van zorg en hulp op het gebied van jeugd en WMO blijft op niveau. Projecten die al van start zijn gegaan, waaronder de snelfietsroute Zwolle- Dalfsen, gaan gewoon door. Voor nieuwe projecten wordt, zodra deze meer vorm krijgen, bij de raad om budget gevraagd.

4 en 7 november
De programmabegroting 2020-2023 wordt op 4 en 7 november in de gemeenteraad besproken. Dat betekent dat de raad nog anders kan besluiten dan het college nu voorstelt. De raadsvergadering is voor een ieder bij te wonen. Via ris.dalfsen.nl is de vergadering live te volgen.

- Advertisment -

Meest Populair