23.2 C
Dalfsen
woensdag 31 mei 2023
No menu items!
HomeNieuwsGevolgen uitspraak PAS voor gemeente Dalfsen

Gevolgen uitspraak PAS voor gemeente Dalfsen

Afgelopen weken is er veel gezegd en geschreven over de uitstoot van stikstof. Landelijk liggen er 18.000 projecten stil als gevolg van de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 (zogenoemde PAS-uitspraak). Deze uitspraak heeft ingrijpende consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen in heel Nederland en dus ook in Dalfsen. Daar waar mogelijk levert de gemeente maatwerk. Maar in sommige gevallen wordt de besluitvorming ‘on-hold’ gezet, tot er landelijk meer duidelijkheid komt.

Na de uitspraak van de Raad van State heeft de gemeente Dalfsen ervoor gekozen om maatwerk te leveren. Aanvragen omgevingsvergunning voor activiteiten waarvan duidelijk is dat ze geen extra stikstof produceren zijn in behandeling genomen en verleend. Voor een aantal projecten is in overleg met de provincie Overijssel gekozen een pas op de plaats te maken, totdat de ‘stikstofcalculator’ weer beschikbaar zou zijn. Dit programma is sinds 16 september 2019 weer te raadplegen en rekent uit of door een activiteit stikstof wordt geproduceerd. Er zijn verschillende uitkomsten:

{loadmoduleid 133}

  • Produceert een activiteit geen stikstof, dan wordt de omgevingsvergunning verleend of wordt de ruimtelijke procedure voortgezet.
  • Laat de calculator zien dat er sprake is van een toename van de uitstoot van stikstof, maar worden er maatregelen getroffen om de uitstoot van stikstof te compenseren en is er geen toename of zelfs een afname van uitstoot van stikstof, dan kan een natuurvergunning bij de provincie Overijssel worden aangevraagd.
  • Laat de calculator zien dat er sprake is van een toename en worden er onvoldoende maatregelen getroffen om de uitstoot te verminderen tot de gewenste hoeveelheid, dan wordt de omgevingsvergunning niet verleend of wordt de ruimtelijke procedure niet voortgezet.

Gevolg PAS-Uitspraak

Voor de uitspraak werden aanvragen getoetst op de uitstoot van stikstof. Maar de uitspraak heeft een extra dimensie aan die toets toegevoegd. Voorheen werd alleen de uitstoot van stikstof door de activiteit (waarvoor de vergunning werd gevraagd of de ruimtelijke procedure werd gestart) getoetst. Na deze uitspraak wordt ook gekeken naar de tijdelijke uitstoot van stikstof tijdens de (bouw-)werkzaamheden én de invloed van de bestemming van het gebouw na oplevering van de werkzaamheden.

Hoe nu verder?

Het kabinet kiest samen met provincies voor een gebiedsgerichte aanpak: per gebied effectieve (bron)maatregelen in kaart brengen en vervolgens uitvoeren. Het kabinet is hiervoor bereid extra financiële middelen te reserveren. Tegelijkertijd krijgen overheden meer mogelijkheden om toestemming te verlenen voor projecten. De gemeente Dalfsen houdt verdere ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en past zo nodig, en in overleg met omliggende gemeenten, de werkwijze aan wat betreft vergunningverlening en ruimtelijke projecten.

- Advertisment -

Meest Populair