21.3 C
Dalfsen
zondag 28 mei 2023
No menu items!
HomeNieuwsOp weg naar een klimaatbestendig Dalfsen in 2050

Op weg naar een klimaatbestendig Dalfsen in 2050

Gemeenten en Rijk hebben afgesproken dat de verandering in het klimaat vanaf 2020 een onderdeel is van het te ontwikkelen beleid. Het doel is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is ingericht. Ingenieursbureau Tauw heeft voor de gemeente Dalfsen in beeld gebracht wat de effecten zijn van de trends ‘het wordt warmer’, ‘het wordt natter’ en ‘het wordt droger’. De belangrijkste resultaten uit de zogenaamde stresstesten zijn beschreven in de kadernota. Het blijkt dat de gemeente Dalfsen al behoorlijk klimaatbestendig is, maar dat op enkele locaties mogelijk een extreme regenbui voor overlast kan zorgen (of tot overlast kan leiden). Ook blijkt dat in de gemeente vrijwel geen potentiële plekken zijn met kans op extreme hittestress (gevoelstemperatuur boven 41 graden). Op 13 januari vindt behandeling van de kadernota door de raadscommissie plaats en op 27 januari wordt het ter besluitvorming in de gemeenteraad behandeld.

Gemeente Dalfsen wil toewerken naar een klimaatbestendig Dalfsen in uiterlijk  2050. Dit kan ze niet alleen. Daarom zal de gemeente een beroep doen op samenwerking met en eigen verantwoordelijkheid van belanghebbenden. De resultaten uit de analyse van de stresstesten en de gestelde prioriteiten (veiligheid voorop), vormen de opgaven voor komende jaren. Uitgangspunt is dat deze opgaven in 2050 zijn opgelost door ze zoveel mogelijk te koppelen aan bestaande werkzaamheden.

{loadmoduleid 137}

Resultaten onderzoek

Aan de hand van een model is geografisch in beeld gebracht waar in de gemeente water op straat blijft staan bij een zeer extreme bui. Voor wateroverlast is gerekend met een extreme bui die in een toekomstig klimaat een herhalingstijd heeft van eens in de 100 jaar. De kans is dus klein dat zo’n extreme bui valt, maar op meerdere plekken in Nederland is de bui al gevallen de afgelopen paar jaar. De gebieden die als kwetsbaar uit de stresstest komen, worden verder onderzocht. “In 2020 gaan we op basis van de ambitie van de gemeente en de analyse van kwetsbare locaties met bijvoorbeeld aanwonenden van zulke locaties in gesprek om te beoordelen of zij al overlast ervaren en wat we er gezamenlijk aan kunnen doen. Ook gaan we aan de slag met een beleids- en uitvoeringsplan”, aldus wethouder Van Leeuwen.

Een ander resultaat is dat in de gemeente Dalfsen nergens potentiële plekken ontstaan met extreme hittestress. Dit betekent dat nergens in Dalfsen de verwachting is dat de gevoelstemperatuur boven de 41 graden uitkomt, waarbij (ernstige) gezondheidsklachten kunnen ontstaan. De verwachting is wel dat de temperatuur kan stijgen tussen de 35 – 41 graden. Zulke hoge temperaturen kunnen nog wel tot hittestress leiden, maar de risico’s op (ernstige) gezondheidsklachten zijn minder.

Dalfsen werkt al langer aan klimaatbestendig maken leefomgeving

De gemeente Dalfsen werkt al langere tijd aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. Zo wordt bijvoorbeeld bij nieuwbouw al hemelwater geborgen in particulieren tuinen en richt de gemeente Dalfsen zelf de openbare ruimte bij nieuwbouw al klimaatbestendig in. Voor bestaande bouw worden particulieren gestimuleerd om op eigen terrein hemelwater te bergen door middel van afkoppelsubsidies. Ook inwoners kunnen op eigen terrein maatregelen treffen om meer bestendig te zijn voor klimaatveranderingen. Denk aan het project Steenbreek: steen eruit, plant erin.  Of het planten van bomen in de tuin, waardoor er tijdens warme dagen schaduw in de tuin is.

- Advertisment -

Meest Populair