Drukkerij en verpakkingsspecialist Eshuis BV uit Dalfsen heeft op 23 januari 2020 een kennisevent gehouden over “duurzame verpakkingen van de toekomst” in theater de Stoomfabriek te Dalfsen. Tijdens dit exclusieve event voor Eshuis haar klanten, kwamen sprekers als Marcel Keuenhof van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), Raôul Gabriels van PetPower, Kees Kok namens United Packaging Forest (UPF) en Martina Fidder van Eshuis B.V., aan het woord. Er werd gesproken over de laatste ontwikkelingen op het gebied van recycling en duurzame oplossingen voor verpakkingen.

(Advertentie)
Eshuis neemt klanten mee in de toekomst van duurzame verpakkingen tijdens exclusief sustainability event

{loadmoduleid 137}

Marije Hulzebosch (marketing manager bij Eshuis): “Als organisatie en consument zijn we ons meer en meer bewust van onze invloed op het milieu. Duurzaamheid, klimaat, CO2 uitstoot en recyclen komen dagelijks aan bod in het nieuws. We weten allemaal dat de plastic soep bedreigend is. Maar hoe kun je hier als bedrijf een positieve bijdrage aan leveren, hoe dringen we het terug? Het is een vraagstuk waar veel organisaties mee kampen. Om onze klanten te helpen die stap in de goede richting te zetten, hebben wij dit exclusieve sustainability event georganiseerd.”

KIDV recyclecheck, zorgen voor een beter recyclebare verpakking

Na de opening van Eshuis’ CEO Peter Overbeek deed Marcel Keuenhof de aftrap met de eerste kennispresentatie. Nederland blijkt één van de landen te zijn die voorop loopt bij het inzetten van duurzame en recyclebare producten, zo heeft Nederland in 2018 hogere resultaten behaald dan de door de EU gestelde recycledoelstellingen. De KIDV heeft de recyclecheck in het leven geroepen om producenten van verpakkingen aan te sporen tot het verduurzamen van hun verpakkingen. Verpakkingen die bij kunnen dragen aan de circulaire economie: grondstoffen en producten continu hergebruiken door het verbruik (opmaken en verbranden) van grondstoffen te minimaliseren. Maar na interessante discussies ter plekke met het publiek blijkt dat veel bedrijven helaas nog niet kunnen voldoen aan de KIDV recyclecheck. Er blijkt duidelijk een gat te zijn tussen wat technisch mogelijk is bij verpakkingsproducenten en hetgeen recyclebedrijven kunnen detecteren en recyclen.

De presentatie mondde uit in een interessant dialoog tussen de spreker en de deelnemers. Een gesprek welke nog uren had kunnen duren, er zijn nog zoveel vragen die producenten graag beantwoord willen krijgen. Duidelijk werd dat de wil er wel degelijk is bij verpakkingsproducenten, maar hoe nu verder?


Duurzaamheid begint bij jezelf

Na een korte break was het tijd voor Raôul Gabriels van PetPower om licht te werpen op de oplossingen die er vandaag de dag al wel zijn. Bij PetPower hebben de ontwikkelingen op het gebied van duurzamere oplossingen de laatste jaren niet stil gestaan. Raôul start met de statement: “Duurzaamheid begint bij jezelf.” Als medewerker van een verpakkingsproducent ben je natuurlijk ook gewoon consument. PetPower is daarom intern bezig om de bewustwording bij hun personeel te creëren dat zij ook thuis zelf een positieve bijdrage kunnen leveren aan het milieu door verantwoord om te gaan met hun afval. Daarnaast blijven de duurzame productontwikkelingen niet stil staan. Zo zijn er nu PET-flessen op de markt gebracht die uit verschillende gradaties van recycled content bestaan of zelfs uit “ocean plastics”. De vraag is alleen of de consument wel bereid is om deze type producten aan te schaffen. Door de gerecycled content ontstaat er een meer “smoezelige” PET-fles, het oogt grauwer. Daarnaast is de productie van dit type product duurder omdat de afval- en recyclestromen hiervoor nog niet optimaal zijn ingericht. De consument heeft het wat bruiner ogende gerecycled papier al wel geaccepteerd, dit moet bij een ietwat grauwere fles t.o.v. een heldere en schoon lijkende PET-fles ook gebeuren.

Tijdens deze presentatie komt de gap tussen de verpakkingsproducenten en de afvalverwerkingsbedrijven ook weer duidelijk aan bod. Er zijn goede stappen gezet, maar er zijn er nog heel wat te gaan.

United Packaging Forest

Het is duidelijk dat er nog een hele weg afgelegd moet worden om het eerder genoemde gat tussen verschillende partijen te dichten. Om deze reden heeft Kees Kok van PetPower een alternatief geïnitieerd welke iedereen in de gehele keten van verpakkingen en producten oproept om op een andere manier positief bij te dragen aan het milieu. Namelijk partner worden van United Packaging Forest. Hiermee investeer je in bomen in Nederland en Uganda.

Bomen zijn essentieel voor ons milieu, ze zetten CO2 om naar zuurstof en bieden een gunstige leefomgeving voor mens en dier. Vijftig bomen vangen gemiddeld één ton CO2 per jaar af. Voor de beeldvorming, met de volgende activiteiten stoot je één ton CO2 uit:

  • 6000 km rijden met een dieselauto;
  • 8 keer heen en weer vliegen van Amsterdam naar Londen (per passagier);
  • 1,5 jaar ademhalen;
  • 300 kg standaard kantoorpapier verbruiken;
  • 000 km met de trein reizen.

Voor deze activiteiten heb je dus maar liefst 50 bomen nodig om de CO2  uitstoot te neutraliseren. Wil je dus overcompenseren, heb je nóg meer bomen nodig. Helaas worden jaarlijks ruim 10 miljard bomen gekapt. Dit zijn 10 miljard bomen die geen CO2 meer opnemen. Dit heeft droogte, klimaatverandering, armoede, voedselgebrek en natuurrampen tot gevolg.

Omdat bomen van grote waarde zijn, is United Packaging Forest (UPF) opgericht. Het idee is heel simpel: wordt lid, doneer en er worden bomen geplant in Nederland én Uganda. Een boodschap welke door alle deelnemers van het event zeer enthousiast werd ontvangen.

Recyclecheck, beperkend of verhelderend?

De dag werd afgesloten met een presentatie van Eshuis zelf door Martina Fidder (Salesmanager bij Eshuis). Verschillende duurzame oplossingen zoals etiketten geproduceerd uit een gerecyclede bron of vanuit afval van boompulp, passeerden de revue. Ook afwasbare etiketten kwamen aan bod.

Oplossingen die een hele stap in de goede richting zijn, maar er nog steeds niet voor kunnen zorgen dat een producent kan voldoen aan de KIDV recyclecheck. Zo kwam aan het einde van de presentatie een interessante paneldiscussie tot stand met het KIDV. Marketing gebruikt graag zoveel mogelijk oppervlak van de verpakking om zo op te vallen in het schap. De consument kiest in een split second veelal voor een aantrekkelijke verpakking. Recyclebedrijven kunnen echter verpakkingen met een te groot label niet goed detecteren en daarom de basisfles niet herkennen en doorsturen naar de juiste recyclestroom.  

Zo werd er eerder door het KIDV gerefereerd naar een afwasbaar etiket. Er zijn etiketten op de markt gekomen die bij 80 graden Celsius afwasbaar zijn. Nu blijkt ineens dat het koud afwasbaar moet zijn, d.w.z. de temperatuur niet hoger mag zijn dan 40 graden Celsius. Maar dit is technisch niet eens mogelijk. Daarnaast wil je als consument ook niet dat het label van de shampoofles afvalt tijdens het douchen.

Marcel geeft aan: “Het KIDV is een richtlijn, wij geven door wat de recyclelaars constateren en merken. Veel dingen zijn terug te voeren op kosten. Er zijn in Nederland nog geen recycle machines die 80 graden Celsius afwasbare etiketten kunnen los maken van het basisproduct.  Recycle bedrijven moeten hierin investeren, dan zou het wel kunnen. Veel partijen doen het nog niet i.v.m. hoge kosten.  Momenteel vindt er overleg plaats in Brussel, precies over dit heikele punt. Er zal het een en ander geregeld moeten worden met de overheid, zoals stimuleringsmaatregelen. Eerder was er te weinig volume en geen vraag. Waar ligt de verantwoording? Verpakkend Nederland is hard bezig met oplossingen, maar die blijken niet voldoende te zijn of de richtlijnen worden weer verder aangescherpt door de recyclebedrijven. Er zijn wel investeringen mogelijk om de huidige verpakkingen wel recyclebaar te laten worden.”

Marcel sluit af met een oproep om pijnpunten te blijven melden richting het KIDV. Zodat zij in gesprek kunnen met de grotere partijen in deze wereld.

De optimale oplossing blijkt helaas nog niet te bestaan. Maar ook Eshuis gelooft erin dat je elke stap moet nemen die je al kunt zetten als het gaat om milieuverbeteringen. Het is weer een (kleine) stap in de goede richting. Eshuis blijft samen met partners en leveranciers druk bezig met dit onderwerp en blijft hierover kennissessies voor haar klanten organiseren.

Share.