20.4 C
Dalfsen
vrijdag 9 juni 2023
No menu items!
HomeNieuwsAanbevelingen voor behoud recreatieve waarde vakantieparken Vechtdal

Aanbevelingen voor behoud recreatieve waarde vakantieparken Vechtdal

De stuurgroep die het project Vitale Vakantieparken Vechtdal begeleidde, heeft de werkzaamheden afgerond. In het (pilot-)project is onderzocht wat nodig is om de vitaliteit van kwetsbare vakantieparken in het Vechtdal te herstellen. Daarbij stond het behoud van de recreatieve waarde van het Vechtdal centraal. De stuurgroep doet in haar rapportage concrete aanbevelingen aan het Provinciebestuur Overijssel en de Colleges van B&W van gemeenten in het Vechtdal. Dit “leer- en ontwikkeltraject” gaf de stuurgroep inzicht in de vraagstukken die samenhangen met de vitalisering van de recreatieve functie van vakantieparken in het Vechtdal.

{loadmoduleid 137}

Aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek

De stuurgroep concludeert dat het grootste deel van de kwetsbare vakantieparken in het Vechtdal gerevitaliseerd kan worden en dat maatwerk per park mogelijk moet zijn. Toename van niet-recreatieve bewoners op parken moet sterk worden teruggebracht. De stuurgroep doet aanbevelingen hoe de betrokken gemeenten en de eigenaren van de parken verder kunnen. 

  • Eén van de aanbevelingen is, om per gemeente en per recreatiepark een concrete en bewuste keuze te maken over de richting waarin het vakantiepark zich kan ontwikkelen. Onderdelen daarbij zijn: de ontwikkelrichting vastleggen, de uitvoering in de gewenste richting ondersteunen en als het nodig is, handhaven.
  • Daarnaast is structurele aandacht nodig om de kwaliteitsimpuls en de transformatie door te kunnen voeren op de parken, die aan de onderkant van het recreatieve segment zitten. Deze parken blijven zich ook in de toekomst aandienen, meent de stuurgroep.
  • De stuurgroep beveelt aan om het provinciale beleid voor recreatiewoningen aan te passen. Het huidige beleid biedt onvoldoende flexibiliteit om (tijdelijke) functieveranderingen van parken mogelijk te maken. De stuurgroep merkt daarover op: “Wij zien deze beleidsruimte zeker niet als een vrijbrief om overal permanent wonen toe te staan. Gemeenten moeten daarbij rekening houden met ander functies als landbouw, natuur en ruimtelijke plannen.”

Vervolg

De stuurgroep is van mening, dat veel parken onvoldoende investeringscapaciteit hebben om de benodigde revitaliseringsslag te maken. Verloedering ligt voor deze parken dan ook op de loer. Het provinciebestuur wordt gevraagd te onderzoeken op welke wijze een investeringsfonds kan worden opgezet ter ondersteuning van de benodigde aanpak.

Tot slot roept de stuurgroep het provinciebestuur op om op korte termijn te komen tot een provincie-brede aanpak voor vakantieparken. Daarbij denkt de stuurgroep aan het instellen van een taskforce en expertisecentrum. “Hiermee krijgt de pilot in het Vechtdal snel een passend organisatorisch vervolg en kunnen overige Overijsselse gemeenten direct hun voordeel mee doen.”

Het rapport waarin de stuurgroep verslag doet van deze bevindingen is verzonden aan het Provinciebestuur van Overijssel en de Colleges van burgemeester en wethouders van Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Staphorst en Zwolle. De vijf deelnemende gemeenten in het Vechtdal blijven met elkaar samenwerken bij het vitaal houden van de vakantieparken in het gebied.

Aanleiding onderzoek

De vrijetijdssector is een belangrijke economische pijler in het Vechtdal en daarmee in Overijssel. Niet voor niets trekken vakantieparken in het Vechtdal jaarlijks vele honderdduizenden toeristen en vallen recreatieondernemers regelmatig in de prijzen. Het merendeel van vakantieparken in het Vechtdal heeft een hoge kwaliteit en is een belangrijke recreatieve trekker voor onze provincie. Toch blijft in een aantal parken de vitaliteit achter en is daardoor kwetsbaar (circa 30% van de parken). Om te onderzoeken hoe kwetsbare vakantieparken in het Vechtdal een impuls kunnen krijgen is begin 2019 dit (pilot-)project gestart.

- Advertisment -

Meest Populair