23.2 C
Dalfsen
woensdag 31 mei 2023
No menu items!
HomeNieuwsCollege stelt gemeenteraad voor een noodfonds van € 1 miljoen te bestemmen...

College stelt gemeenteraad voor een noodfonds van € 1 miljoen te bestemmen voor coronamaatregelen

We leven in een onwerkelijke en onzekere periode wat voelbaar is voor iedereen. Veel verenigingen, maatschappelijke instellingen, bedrijven en particulieren worden door de coronacrisis getroffen. Het is nog niet duidelijk of, en in welke mate een (sterk) dalende omzet gecompenseerd wordt door maatregelen van de rijksoverheid. Ook kan de gemeente sommige diensten niet meer leveren, terwijl die in de begroting wel als een inkomstenpost geraamd staan. Het is van essentieel belang om met name de sociale en maatschappelijke infrastructuur in de gemeente zo goed mogelijk in stand te houden. Daarom stelt het college van B&W aan de gemeenteraad van Dalfsen voor om een noodfonds van € 1 miljoen in te stellen.

Wethouder Van Leeuwen legt uit hoe belangrijk dit noodfonds is:

Het is erg belangrijk dat we onze maatschappelijke en sociale structuur niet kapot laten gaan door de gevolgen van het coronavirus. We moeten als gemeente hierop anticiperen. De verwachting is dat een deel van de gemeentelijke inkomsten geheel of gedeeltelijk niet gerealiseerd kunnen worden en dat de gemeente extra kosten moet maken. Om de financiële gevolgen daarvan af te dekken, stellen we deze bestemmingsreserve voor.

{loadmoduleid 137}

Eerder genomen financiële maatregelen

Het college van B&W heeft eerder al enkele maatregelen genomen om negatieve effecten van de coronacrisis te beperken, zoals een verruiming van de mogelijkheden van uitstel van betaling voor gemeentelijke belasting- en overige vorderingen en de bevoorschotting van aanbieders van zorg en leerlingenvervoer. Deze maatregelen hebben vooralsnog geen budgettaire gevolgen, omdat ze uitgevoerd worden binnen bestaande budgetten.

Waarvoor is het noodfonds?

Het noodfonds is bedoeld om:

  • de financiële gevolgen op te vangen van gemeentelijke inkomsten, die als gevolg van de coronacrisis gedeeltelijk of geheel niet meer worden gerealiseerd.
  • financiële compensatie te leveren voor de gevallen waarin de gemeente diensten als gevolg van de coronacrisis niet kan leveren, die op grond van bestaande afspraken al wel in rekening zijn gebracht.
  • extra gemeentelijke kosten te dekken die niet uit bestaande budgetten kunnen worden gedekt en die in verband staan met de coronacrisis.
  • maatregelen te kunnen treffen gericht op het in stand houden van cruciale voorzieningen in de gemeente.

{loadmoduleid 137}

Het noodfonds heeft betrekking op:

  • Inwoners (natuurlijke personen) van de gemeente Dalfsen;
  • Verenigingen, maatschappelijke of niet-commerciële instellingen die werkzaam zijn in de gemeente Dalfsen die door de coronacrisis in financiële problemen komen.

De voorwaarden zijn dat:

  • gegadigden zelf schade beperkende maatregelen treffen dan wel verantwoordelijkheid nemen voor het financieel gezond houden van de organisatie.
  • voorliggende voorzieningen eerst worden benut.

{loadmoduleid 137}

- Advertisment -

Meest Populair