10.9 C
Dalfsen
donderdag 8 juni 2023
No menu items!
HomeNieuwsPerspectiefnota toont wederom een fors tekort

Perspectiefnota toont wederom een fors tekort

Op maandag 22 juni bespreekt de gemeenteraad de Perspectiefnota 2021-2024, deze bevat de financiële en beleidsmatige kaders voor de komende jaren. De cijfers laten op z’n zachtst gezegd een somber beeld zien. De impact van de coronacrisis zal dat beeld nog negatiever maken. Zoals het er nu naar uitziet, sluit het jaar 2020 met een negatief saldo van 3 miljoen. Voor 2021 is het beeld nagenoeg hetzelfde. En voor 2022 tot en met 2024 ligt het saldo tussen de 1,5 en 2 miljoen negatief.

Wethouder Van Leeuwen geeft aan dat het college van burgemeester en wethouders met de gedachte heeft gespeeld om dit jaar geen perspectiefnota aan de raad voor te leggen.

De omstandigheden waarin we door het coronavirus terecht zijn gekomen brengen zoveel onzekerheid met zich mee, zowel voor de korte als voor de lange termijn. Hiermee krijgt richting geven aan de hoofdlijnen van het strategisch beleid iets weg van het navigeren in de mist. Toch denkt het college dat het juist nu belangrijk is om een perspectiefnota uit te brengen. Hiermee maakt de gemeente namelijk duidelijk dat het belangrijk is om koers te zetten: om voor de komende jaren plannen te maken en die tot uitvoering te brengen en om daarbij de financiële kaders sluitend te krijgen. Daarmee bieden we als gemeente een impuls voor economische activiteiten. Dus geen plannen voor ons uitschuiven, maar juist nu realiseren.

{loadmoduleid 137}

Uitdagingen

Makkelijk is het niet, want naast de coronacrisis liggen er ook nog andere uitdagingen. De (financiële) problemen binnen het sociaal domein zijn nog verre van opgelost. Voor wat betreft de energietransitie staat de gemeente pas aan het begin en datzelfde geldt voor het vraagstuk van de klimaatadaptatie en biodiversiteit. En ook grote projecten zoals het Centrumplan vragen om aandacht en inzet.

Sluitende begroting

Om de begroting sluitend te krijgen wordt, net als vorig jaar, in aanloop naar de meerjarenbegroting 2021-2024 een projectgroep ingesteld die gaat kijken waarop bezuinigd kan worden. Met als doel om in ieder geval de jaren 2023 en 2024 (en zoveel eerder als mogelijk) structureel sluitend te presenteren. Er wordt gekeken of er ambities bijgesteld kunnen/moeten worden en of er aanpassingen plaats kunnen vinden van bestaand beleid. Ook wordt gekeken naar taken die de gemeente verricht die niet, of in mindere mate wettelijk verplicht zijn.

Financiële gevolgen coronavirus

Het college van burgemeester en wethouders probeert de gevolgen van het coronavirus te beoordelen en de effecten daarvan te bestrijden. Het is vooralsnog niet duidelijk welke effecten het coronavirus heeft op de Perspectiefnota/Meerjarenbegroting. Naast de steunmiddelen van het Rijk start de gemeente een noodfonds op, worden facturen zo snel als mogelijk betaald en worden zorginstellingen zoveel mogelijk doorbetaald.

{loadmoduleid 137}

Noodfonds

Door de jaren heen heeft Dalfsen steeds een zeer sterke financiële positie ontwikkeld, vrij uniek voor een gemeente. Wethouder Van Leeuwen legt uit:

Dankzij degelijk structureel financieel beleid, aangevuld met aanzienlijke opbrengsten uit grondverkopen, kunnen we als gemeente tegen een stootje en daar plukken we nu de vruchten van. Dat deden we al door de raad voor te stellen een miljoen euro vrij te maken voor de bestrijding van de coronagevolgen met een noodfonds. We kunnen dat opnieuw doen in aanvulling op ombuigingen en bezuinigingen om ons te helpen een sluitende meerjarenbegroting te maken.

{loadmoduleid 137}

- Advertisment -

Meest Populair