12.3 C
Dalfsen
vrijdag 9 juni 2023
No menu items!
HomeNieuwsVoorplein gemeentehuis Dalfsen na herstel voor iedereen toegankelijk

Voorplein gemeentehuis Dalfsen na herstel voor iedereen toegankelijk

Tijdens de raadsvergadering van 25 mei heeft de raad besloten om het voorplein van het gemeentehuis in Dalfsen te herstellen. De huidige gebreken, waaronder de steile hellingbaan, beschadigde tegels en trappartijen en defecte lift vragen om noodzakelijke ingrepen. Het gemeentehuis moet toegankelijk zijn voor alle inwoners. Dat wordt met dit plan gerealiseerd. Tevens worden twee andere opgaves, fietsparkeren voor onder meer bezoekers van het Waterfront en een klimaatbestendige en groene omgeving, daarin meegenomen.

Over het voorplein is al meerdere malen gesproken: zowel met de raad als direct betrokken partijen, waaronder Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen. Er moest aan het begin van het traject inzichtelijk  gemaakt worden aan welke norm de toegang moet voldoen en welke kosten het herstellen van de huidige beschadigingen en aanvullende maatregelen met zich meebrengen. In verschillende scenario’s zijn de mogelijkheden uitgewerkt. Deze zijn allemaal in het opiniërende voorstel op 20 april 2020 aan de raad voorgelegd. Hiermee heeft de raad inzicht gekregen in diverse opties met daarbij de financiële onderbouwing waarmee het voorplein aangepakt kan worden. Hierin werd ook duidelijk dat de aanpak van het voorplein hoe dan ook gepaard gaat met hoge kosten, ook als alleen groot onderhoud uitgevoerd zou worden. In deze raadsvergadering is een discussie gevoerd over de verschillende opties. Aansluitend heeft de raad haar voorkeur uitgesproken voor optie 4: ‘gehele plein met geringe helling’.

{loadmoduleid 137}

Wethouder Schuurman:

In deze onzekere tijd rond het coronavirus is het vragen om een besluit over het voorstel voor het voorplein dubbel. Waar we enerzijds praten over bezuinigingen, moet er ook gesproken worden over plannen die een investering vragen. In de huidige staat kunnen we de toegankelijkheid en veiligheid niet garanderen aan onze bezoekers. Het is noodzakelijk om de herstelwerkzaamheden te gaan opstarten. Daarbij is ook nadrukkelijk gekeken naar een toekomstbestendige keuze. Enkel herstellen is voor de korte termijn de goedkoopste oplossing, maar vraagt op de lange termijn om nieuwe aanpassingen om aan de geldende toegankelijkheidsnorm te kunnen voldoen. Ik ben blij dat de raad haar voorkeur heeft uitgesproken om het gehele plein aan te pakken met een geringe helling. Met deze optie maken wij niet alleen het gemeentehuis voor iedereen toegankelijker, maar dragen wij ook een steentje bij aan een inclusieve samenleving, aan het klimaat en het fietsparkeren aan de rand van het Waterfront.

Waarom een herinrichting

Om te komen tot de herinrichting van het voorplein zijn een aantal stappen doorlopen. In een illustratie hebben we deze verbeeld om daarmee de uiteindelijke keuze voor optie 4: ‘gehele plein met geringe helling’ bondig weer gegeven. Benieuwd naar de tekstuele uitleg van de illustratie? Bekijk dan www.dalfsen.nl/voorplein.

Aanbestedingstraject

Na de zomerperiode start het aanbestedingstraject en worden lokale en regionale aannemers gevraagd om hun voorstel in te dienen. Wethouder Schuurman:

In deze tijden van economische krimp is het belangrijk om werkgelegenheid te stimuleren met projecten zoals deze.  

{loadmoduleid 137}

Uitleg bij illustratie ‘Waarom een herinrichting’

De aanleiding om het voorplein te gaan herinrichten ontstond bij de defecte lift en de beschadigde tegels en trappartijen. Daardoor kwam de toegankelijkheid, mede door de te steile hellingbaan, in het geding. In gesprekken met diverse betrokken partijen zijn de problemen en kansen voor het voorplein vastgesteld, waarna verschillende scenario’s zijn uitgewerkt.

Het herstellen van de huidige situatie, waarin met groot onderhoud de defecte lift, kapotte tegels en het herstellen van de ondergrond werd aangepakt, bedraagt een investering van 200.000,-. Met deze ingreep is het totale probleem met inclusiviteit en toekomstbestendigheid niet opgelost. Daarom is bij het herinrichten van het voorplein er voor gekozen om naast alleen het onderhoud ook de steile hellingbaan aan te pakken, zodat deze straks wel volgens de correcte norm is. Hierdoor hoeft de lift niet vervangen te worden en is het gemeentehuis voor alle bezoeker goed te bereiken. De herinrichting wordt klimaatbestendig ingericht door meer groeninvulling. De gemeente stimuleert haar inwoners om hun tuinen te ‘vergroenen’ door middel van onder andere ‘Operatie Steenbreek’, steen eruit en groen erin. Onze eigen ‘voortuin’ mogen we daarbij niet overslaan. Verder voorziet het plan ook in meer fietsenstallingen. Daarmee wordt ook een belangrijk deel van de fietsparkeer problematiek aan de rand van het Waterfront opgelost.

{loadmoduleid 137}

- Advertisment -

Meest Populair