Voor de gemeenteraad van Dalfsen is de grens bereikt. De financiële positie staat steeds verder onder druk door meer taken en verantwoordelijkheden vanuit de Rijksoverheid, maar zonder toereikende budgetten. Met name de kosten van Jeugdzorg en WMO drukken zwaar op de begroting. De gemeenteraad besloot in de vergadering op 25 juni aan te sluiten bij het initiatief #StopLokaleBezuinigingen om het signaal af te geven dat het zo niet verder kan.

(Advertentie)
Dalfsen sluit aan bij initiatief #StopLokaleBezuinigingen

{loadmoduleid 137}

Gemeenten zijn voor inwoners het eerste aanspreekpunt. Zeker in tijden van crisis moeten inwoners, instellingen en ondernemers kunnen vertrouwen op de dienstverlening van de gemeente Dalfsen. Voor hulp en ondersteuning waar nodig, aanwezigheid van belangrijke lokale voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid en het welzijn van mensen en om de lokale economie te versterken en mede te zorgen voor werkgelegenheid.

En daar houdt het niet bij op. Er komen steeds nieuwe taken op de gemeente af. Denk aan de Omgevingswet, de energietransitie, de transformatie in het sociaal domein, beschermd wonen en inburgering. Het Rijk moet gemeenten daarvoor passend financieel compenseren en dat is nu niet het geval.

{loadmoduleid 137}

Goede balans noodzakelijk

Het Rijk geeft de gemeenten jaarlijks een uitkering uit het gemeentefonds om deze taken uit te voeren. Daarnaast ontvangen gemeenten specifieke uitkeringen en subsidies voor activiteiten. De gemeente kan maar beperkt zelf belastingen heffen, maar meer geld blijven vragen van inwoners kan de oplossing niet zijn voor de financiële problemen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ten behoeve van het Algemeen Overleg op 2 juli een brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin de Kamer verzocht wordt om gemeenten structureel beter te ondersteunen. De gemeenteraad onderstreept deze oproep en sluit zich daarom net als veel gemeenten in het hele land aan bij het initiatief #StopLokaleBezuinigingen.

{loadmoduleid 137}

Share.