12.4 C
Dalfsen
zondag 4 juni 2023
No menu items!
HomeNieuwsDoor flinke bezuinigingen en inzet van de spaarpot kan Dalfsen blijven investeren

Door flinke bezuinigingen en inzet van de spaarpot kan Dalfsen blijven investeren

Het opstellen van de programmabegroting 2021-2024 is in deze turbulente tijd een pittige opgave. Al bij het bespreken van de perspectiefnota is bij die grote opgave stilgestaan en heeft de raad kaders meegegeven om te komen tot een goede afweging. In de afgelopen periode is uiterst kritisch gekeken naar onder meer de interne budgetten en alle mogelijkheden voor het versoberen of bezuinigen. Om te komen tot een sluitende begroting is er voor gekozen om de lasten voor de inwoners niet verder te verhogen, maar wordt wel een beroep gedaan op de spaarpot (reserves). Gezien de gezonde financiële situatie is dat incidenteel mogelijk. Op 2, 5 en 6 november wordt het voorstel besproken door de raad tijdens de digitale raadsvergadering.

{loadmoduleid 137}

Om te komen tot een sluitende begroting die ook recht blijft doen aan de ambities die er zijn, was geen gemakkelijke opgave. De maatregelen om het coronavirus te bestrijden hebben impact op ons en op onze economie. Ook in Dalfsen raakt de crisis grote en kleine bedrijven, de horeca, de vrijetijdseconomie, de verenigingen, de stichtingen en daarmee al onze inwoners. Naast de coronacrisis lagen en liggen er ook nog andere uitdagingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid, huisvesting, woningbouw en het sociale domein die we niet willen uitstellen.

Stimuleren

“De eerste gedachte in tijden van krimp kan zijn om plannen ‘on hold’ te zetten, maar dat kan averechts werken volgens wethouder Ruud van Leeuwen. Juist door plannen te blijven realiseren, weliswaar gefaseerd, en niet alle nieuwe ontwikkelingen voor ons uit te schuiven, geven we een impuls aan de samenleving. Daarnaast willen we ook voor onze kwetsbare inwoners een vangnet blijven bieden. Met de keuzes die we voorstellen aan de raad zorgen we ervoor dat we ons blijven inzetten voor onze inwoners en ondernemers en houden we de voorzieningen op peil. De opgave om jaarlijks fors te bezuinigen vraagt om een goede balans tussen investeren en versoberen. Voor Dalfsen houdt dat in dat we volgend jaar nog een tekort van 1 miljoen hebben op de begroting en dat deze, conform de toezegging aan de raad, in 2022 sluitend is. Dit laatste is een meevaller die direct voortvloeit uit de recent ontvangen septembercirculaire (aanvulling op de rijksuitkering aan gemeenten).”

{loadmoduleid 137}

Keuzes maken

De raad heeft het college kaders meegegeven tijdens het bespreken van de Perspectiefnota. Een daarvan was om als gemeente dat te doen wat écht noodzakelijk is en waar kan projecten meer te faseren in tijd om zo kosten te spreiden. Dat maakt dat diensten die niet noodzakelijkerwijs door de gemeente hoeven te worden uitgevoerd, omdat deze door een andere partij worden aangeboden, komen te vervallen. Al wordt er niet gekort op het personeelsbestand, wel wordt er op de secundaire arbeidsvoorwaarden een versobering doorgevoerd. En kan, doordat er alternatieven voorhanden zijn, gekozen worden om te stoppen met bepaalde diensten. Door die keuzes houden we als gemeente vast aan waar we voor staan: het stimuleren en ondersteunen van onze samenleving, nu en voor de toekomst.

Steun Den Haag en Corona

De gemeente heeft een noodfonds opgericht voor de eerste maatschappelijke effecten die het coronavirus en de maatregelen ertegen aanrichten. De komende tijd houdt het virus onze samenleving in de greep en blijft het onzeker, ook op financieel gebied. Het Rijk is met een compensatieregeling van 300 miljoen gekomen voor alle gemeenten, het is echter de vraag of dit toereikend is.  

Bespreking met de raad

De programmabegroting 2021-2024 wordt op 2, 5 en 6 november tijdens de digitale raadsvergadering besproken. Dat betekent dat de raad nog anders kan besluiten dan het college nu voorstelt. De raadsvergadering is voor eenieder bij te wonen door via ris.dalfsen.nl de vergadering live te volgen.

{loadmoduleid 137}

- Advertisment -

Meest Populair