12.3 C
Dalfsen
vrijdag 9 juni 2023
No menu items!
HomeNieuwsVoorstel voor aanpassen inrichting Trefkoele+

Voorstel voor aanpassen inrichting Trefkoele+

DALFSEN – Trefkoele+ heeft zich vanaf de opening in 2014 als Kulturhus ontwikkeld tot ontmoetingsplek voor de inwoners van Dalfsen. In een gezamenlijke opdracht van de gemeente Dalfsen en Trefkoele+ is een tussentijds evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het functioneren van Trefkoele+ sinds het gebouw in gebruik is genomen. Hieruit blijkt dat het aanmoedigen van ontmoetingen op dit moment op een aantal punten wordt belemmerd. Om in de toekomst Trefkoele+ dé huiskamer van Dalfsen te maken, is herinrichting nodig. Dit voorstel wordt in april besproken in de commissie.

“In een Kulturhus staat het ontmoeten centraal: het moet uitnodigen elkaar daar te zien en te spreken. Maar hoe wordt deze plek functioneel ervaren door het bestuur, de gemeente en gebruikers(huurders)? Draagt de inrichting bij aan het aanmoedigen van die ontmoetingen? En hoe staan ze tegenover de uitgangspunten die destijds bij het oprichten van de Trefkoele+ zijn gesteld? Vragen die bij zowel het bestuur van het Kulturhus leefden als bij ons. We hebben dat samen laten onderzoeken”, aldus wethouder Jan Uitslag.“ Trefkoele+ is in 2014 ingericht volgens de toen meest optimale indeling. Inmiddels zijn de inzichten op een aantal vlakken veranderd. Uit het onderzoek blijkt dat samenwerking tussen de verschillende partijen kan worden gestimuleerd en met een andere inrichting activiteiten en ontmoeting meer mogelijk worden. De plekken voor ontmoeting zitten verspreid door het gebouw, terwijl de begane grond het meest toegankelijk en aantrekkelijk is. Zo is bijvoorbeeld de ouderensoos op de eerste verdieping en zijn op de begane grond kantoorruimtes.

Voorstel voor herinrichting

“Wij hebben in het gehele traject van evalueren en formuleren van verbetervoorstellen nauw samengewerkt met onze partners, gebruikers en de gemeente”, benoemt Geert Schepers voorzitter van Trefkoele+. “Het Kulturhus Trefkoele+ is namelijk niet van ons of van de gemeente maar van alle inwoners van Dalfsen. Met de herinrichting zal het voor bijvoorbeeld de Bibliotheek, Saam Welzijn en de Historische kring Dalfsen beter mogelijk zijn om samen nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Zij kunnen daarmee hun taak ook beter uitvoeren en daar profiteert iedereen van.”

Het voorstel is dat de ruimten in Trefkoele+ straks zo worden ingericht dat ze gezamenlijk kunnen worden gebruikt. Naast dat er zo nieuwe en inspirerende activiteiten ontwikkeld kunnen worden, is het  daarmee ook mogelijk dat meer inwoners gebruik maken van Trefkoele+. Momenteel zoeken zij soms een andere locatie omdat er geen plek is in het Kulturhus. Dat wordt met deze oplossing straks ondervangen.

Verder wil de hernieuwde Trefkoele+ meer uitnodigen om terug te komen en hiermee ‘dé huiskamer van Dalfsen’ worden. Door het entreegebied en de centrale ontmoetingsruimten aan te passen, wordt er meer openheid en gezamenlijkheid gecreëerd. Zo vinden activiteiten en ontmoetingen straks plaats op de begane grond, zodat voor iedereen zichtbaar wordt wat er mogelijk is binnen Trefkoele+. Hiervoor worden in het gebouw functies verplaatst en zal clustering van zorg- en welzijn gerelateerde ruimten plaatsvinden. Na de oplevering heeft Trefkoele+ vanuit eigen bekostiging zaken aangepast in het gebouw, waaronder de aanleg van een klimaatbeheersingssysteem. De middelen die benodigd zijn voor de herinrichting zijn echter niet zelf te financieren. Bij een eerste inventarisatie was de benodigde investering geraamd tussen de €400.000- € 600.000,-. Uiteindelijk is dit bedrag op € 400.000 uitgekomen door kritisch naar een aantal zaken te kijken. De dekking ervan komt ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar. De nieuwe inzichten zijn uitgewerkt in een concreet herinrichtingsvoorstel dat in april aan de raadscommissie wordt voorgelegd.

- Advertisment -

Meest Populair