21.3 C
Dalfsen
zondag 28 mei 2023
No menu items!
HomeNieuwsSamen werken aan de toekomst van landgoed Rechteren

Samen werken aan de toekomst van landgoed Rechteren

DALFSEN – Landgoed Rechteren ondergaat de komende jaren een aantal ruimtelijke ontwikkelingen om het landgoed toekomstbestendig te maken. Zo wil het landgoed diverse bestaande en leegstaande bebouwing een andere functie geven en een vijftal nieuw te bouwen woningen aan het landgoed toevoegen. Het college van B&W van de gemeente Dalfsen heeft ingestemd met het ingediende plan, wat verder uitgewerkt zal worden in het nieuwe bestemmingsplan.

Ontwikkelingen

Het zal verschillende inwoners en recreanten niet zijn ontgaan: landgoed Rechteren is volop bezig het landschap toekomstbestendig te maken. Zo is er op meerdere locaties op het landgoed leegstaande landschapsontsierende bebouwing gesloopt en hebben de tuinen rondom het kasteel een opknapbeurt gekregen. Maar om het landgoed duurzaam in stand te kunnen houden, zijn nieuwe economische dragers nodig. In samenspraak met onder andere de gemeente Dalfsen, provincie Overijssel en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is daarom een plan ontwikkeld. Het landgoed wil diverse bestaande en leegstaande bebouwing een andere functie geven en een vijftal nieuw te bouwen woningen aan het landgoed toevoegen. Deze woningen worden zorgvuldig landschappelijk ingepast op locaties waar in het verleden bebouwing heeft gestaan. De inkomsten uit deze ruimtelijke ontwikkelingen maken het mogelijk om het landgoed duurzaam in stand te houden. “We hechten veel waarde aan de landgoederen in onze gemeente” aldus wethouder Schuurman. “Ze onderhouden natuurgebieden en dragen bij aan de groene jas van Dalfsen die inwoners en bezoekers waarderen. Voor ons als gemeente is het belangrijk dat de landgoederen in stand worden gehouden. We zijn daarom ook erg blij met de plannen van het landgoed en kijken waar wij deze binnen de gestelde grenzen kunnen ondersteunen.”

Geschiedenis

De geschiedenis van landgoed Rechteren gaat terug naar de 12e eeuw en het landgoed is tot op de dag van vandaag in particulier bezit. Het landgoed omvat circa 1.150 hectare grond, waarvan circa 500 hectare landbouwgrond en circa 650 hectare bos- en natuurgebied voor het publiek opengesteld. Naast Kasteel Rechteren en bijgebouwen zijn er diverse woningen en boerderijen op het landgoed aanwezig. De landbouw vormt de voornaamste economische basis van het landgoed. Daarnaast zijn er inkomsten uit huur, erfpacht en bosbouw. De kosten voor het onderhoud van het landgoed zijn, mede door de aanwezigheid van het middeleeuwse Kasteel Rechteren, vele monumentale gebouwen en landschapselementen, erg hoog en dat maakt het tot een grote uitdaging om het landgoed duurzaam voor volgende generaties in stand te houden. De huidige eigenaar is daarom van plan het landgoed een kwaliteitsimpuls te geven en toekomstbestendig te maken. Binnen het landgoed is na de inpassing ruimte voor grondgebonden duurzame landbouw, wonen, werken en recreëren, bos, natuur en landschap en cultuurhistorie.

Vervolg

De ontwikkelingen worden nu verder uitgewerkt in een nieuw bestemmingsplan. Zo moeten er nog enkele onderzoeken plaatsvinden en wordt per locatie een landschappelijk inpassingsplan gemaakt. Het is de bedoeling dat de procedure voor dit bestemmingsplan nog in 2021 in werking wordt gezet. Het principeverzoek en andere relevantie documenten zijn binnenkort te zien op www.rechteren.nl.

- Advertisment -

Meest Populair