DALFSEN – Ook in de gemeente Dalfsen worden alle huizen en gebouwen uiterlijk in het jaar 2050 op een duurzame manier verwarmd. Dit is een van de opdrachten uit het Nationaal Klimaatakkoord die de uitstoot van CO2 moet beperken. Om deze overgang richting te geven heeft de gemeente samen met verschillende partijen een plan gemaakt: de Transitievisie Warmte. Hierin staan de stappen omschreven die de route vormen naar aardgasvrije woningen en gebouwen in 2050. De gemeenteraad bespreekt de Transitievisie Warmte op 29 november.

(Advertentie)
College Dalfsen legt Transitievisie Warmte voor aan de gemeenteraad

In het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente een Transitievisie Warmte maakt. In de Transitievisie Warmte voor de gemeente Dalfsen staat hoe de gemeente de overgang naar duurzame manieren van verwarmen samen met inwoners en ondernemers wil vormgeven. Mede door input van inwoners en samenwerkingspartners is de insteek van het plan niet in de eerste plaats aardgasvrij, maar verwarmen op een duurzame manier.  

Stap voor stap

De overgang naar duurzame warmte hoeft niet in een keer. Door nu te beginnen kan hier stap voor stap aan worden gewerkt. Wethouder André Schuurman: ‘Ik kan me voorstellen dat de overgang naar duurzaam verwarmen veel vragen oproept, want waar beginnen we? Wie gaat dit regelen en wie gaat dit betalen? Op deze vragen zoeken we een antwoord, waarbij we beginnen met alternatieven die nu realistisch zijn. Dat wil niet zeggen dat we alternatieven als groen gas en waterstof uitsluiten, maar dat we bekijken wanneer deze technieken voldoende zijn ontwikkeld om toe te kunnen passen. Om ons aan te kunnen passen aan ontwikkelingen van nieuwe technieken spreken we ook af dat we de visie iedere vijf jaar updaten.’

Verkennen mogelijkheden warmtenetten

De eerste stap uit het plan is een onderzoek naar de mogelijkheden voor warmtenetten in de buurten Dalfsen centrum en Polhaar. Samen met inwoners en andere partijen verkent de gemeente daar de haalbaarheid en onhaalbaarheid van een warmtenet op basis van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie en mogelijk de Vecht. De verkenning moet onder andere antwoord geven op de vraag wat de inwoners hiervan vinden, maar ook of de businesscase haalbaar is, wat mogelijke organisatievormen zijn voor het warmtenet en hoeveel warmte de bronnen kunnen geven.

Aansluiten bij ‘natuurlijke’ momenten

Verhuizen, verbouwen of vervangen van de CV-ketel zijn momenten dat mensen nadenken over hoe ze hun huis (gaan) verwarmen of aanpassingen doen in hun huis. Daarbij aansluiten en inwoners helpen duurzame keuzes maken zijn belangrijke speerpunten uit de Transitievisie Warmte. De focus ligt op het zien van kansen voor isoleren en overstappen op duurzame warmte. Uit de analyses in de Transitievisie Warmte bleek al dat voor de meeste woningen in Dalfsen een (hybride) warmtepomp de beste optie is.

Vervolg

De gemeenteraad bespreekt de Transitievisie Warmte tijdens de raadsvergadering op 29 november. Dat betekent dat de raad nog anders kan besluiten dan het college nu voorstelt. De raadsvergadering is voor iedereen te bekijken via ris.dalfsen.nl. Bij een positief besluit op de visie wordt samen met inwoners en ondernemers verder gewerkt aan de uitwerking van de visie in concrete plannen voor het daadwerkelijk duurzaam verwarmen van woningen en gebouwen in de gemeente Dalfsen.

Share.