16.4 C
Dalfsen
maandag 5 juni 2023
No menu items!
HomeNieuwsGemeente ondertekent samenwerkingsovereenkomst Wonen met woningstichtingen en huurdersverenigingen

Gemeente ondertekent samenwerkingsovereenkomst Wonen met woningstichtingen en huurdersverenigingen

DALFSEN – Woningstichtingen VechtHorst en Vechtdal Wonen, Huurdersvereniging Twee onder één Kap (TOEK), Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang (VHB) en de gemeente Dalfsen hebben op 7 december prestatieafspraken voor 2022 vastgelegd. Daarbij zijn onder andere afspraken gemaakt over passend en betaalbaar wonen voor de groeiende groep senioren, het vroegtijdig signaleren van problematieken en bijdragen aan de leefbaarheid in wijken. De vijf partijen werken met elkaar aan het gezamenlijke doel: betaalbaar, duurzaam en prettig wonen in Dalfsen.

Elk jaar maakt de gemeente Dalfsen met de woningcorporaties afspraken over onderwerpen die te maken hebben met wonen in onze gemeente. Bijvoorbeeld over het aantal en soort woningen dat in Dalfsen door de corporaties wordt gebouwd in het komende jaar. Maar het gaat over meer dan alleen wonen in een woning. Bijvoorbeeld ook over duurzaamheid, doelgroepen (senioren, statushouders, jongeren) en leefbaarheid.

Betaalbaar wonen in Dalfsen

In de in 2019 door de gemeenteraad vastgestelde woonvisie is opgenomen dat de gemeente tot 2024 wil groeien met een totaal van 600 woningen. Van de 600 woningen worden 180 huurwoningen door Vechthorst gebouwd. Binnen dit programma bouwt Vechthorst volgend jaar minimaal 64 woningen. Dit zijn vooral kleinere en betaalbare woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens en geschikte woningen voor ouderen.

Ook zijn er afspraken gemaakt om de doorstroming en toegang van starters op de woningmarkt te verbeteren. Vechtdal Wonen wil samen met de gemeente en de huurdersverenigingen komen tot  afspraken met andere verhuurders, beleggers en ontwikkelaars. Afspraken waarbij huurders met voorrang kunnen doorstromen naar andere, meer passende woningen in de middenhuur of de koop, of juist net andersom. Hierdoor komen er meer woningen vrij en kunnen starters op de woningmarkt beter instromen.

De corporaties monitoren ook in 2022 de zoek- en slaagtijd van de verschillende doelgroepen. Zo blijven ze sturen op de veranderende woningvraag en woningbehoefte. Daarnaast actualiseren zij hun huurbeleid.

Leefbaarheid

Een mooie en betaalbare (huur-)woning alleen is niet voldoende om prettig te wonen. Ook de omgeving is belangrijk. Verloedering in de wijk, overlast van buren en dergelijke hebben ook invloed op het woongenot. Daarom zetten partijen in op het thema leefbaarheid. Zo zijn er afspraken gemaakt over buurtbemiddeling bij overlast en onderhoud van de openbare ruimte (convenant buurtbemiddeling). Verder zijn afspraken gemaakt over achterstanden bij huurbetaling en samenwerking om schulden bij de huurders te voorkomen.

Wonen, welzijn en zorg

Inwoners van de gemeente Dalfsen worden gemiddeld ouder. Zo groeit het aantal 80-plussers de komende 10 jaar sterk van 1.564 naar 2.402 in 2031 (een stijging van 53,5%). De meeste ouderen willen zelfstandig thuis wonen of worden daartoe verplicht door de nieuwe wetgeving ‘Scheiden wonen en zorg’. Om langer zelfstandig thuis te kunnen (blijven) wonen moet de woning wel geschikt zijn. Er zijn daarom afspraken gemaakt dat het aantal zorggeschikte huurwoningen met minimaal 25 woningen per jaar toeneemt. In 2022 start VechtHorst met de bouw van 44 zorggeschikte huurwoningen.

- Advertisment -

Meest Populair