23.2 C
Dalfsen
woensdag 31 mei 2023
No menu items!
HomeNieuwsErvaringen cliënten Wmo en jeugd opnieuw positief

Ervaringen cliënten Wmo en jeugd opnieuw positief

Gemeente blijft hoog scoren op kwaliteit ondersteuning en contact met gemeente

DALFSEN – De gemeente is er voor haar inwoners en wil dat ook graag goed doen. Daarom onderzoekt ze jaarlijks de ervaringen van Wmo cliënten en ouders/verzorgers van jeugdigen tot 18 jaar. Net als voorgaande jaren geeft de uitkomst een positief beeld over hoe inwoners de ondersteuning en het contact met de gemeente ervaren. Het werken in coronatijd, met thuiswerken als norm, gaf beperkingen in het uitvoeren van het werk. Dat lijkt effect te hebben op de uitkomsten. Zo hadden inwoners in de eigen leefomgeving minder face-to-face contact met een medewerker van de gemeente. Ook was het vaak lastiger een analyse van de situatie te maken, omdat het contact voornamelijk via beeldbellen/telefonisch verliep. 

“We zijn tevreden met de uitkomsten van het onderzoek, maar we zien ook verbeterpunten. Zo blijven we aandacht besteden voor de processen van Wmo en de termijnen waarin een melding moet worden opgepakt en behandeld” aldus wethouder Jan Uitslag.

Ervaringen Wmo cliënten

78% van de ondervraagden geeft aan te weten waar ze zich kunnen melden met vragen en/of problemen en 71% geeft aan snel te zijn geholpen. Ten opzichte van het onderzoek in 2020 (82%) is dit een daling van 11%. Het thuiswerken van ambtenaren in coronatijd heeft ertoe geleid dat inwoners in sommige gevallen wat langer hebben moeten wachten op een indicatie.

Ervaringen ouders van kinderen tot 18 jaar

Ouders/verzorgers van kinderen die in 2021 Jeugdhulp ontvingen, voelen zich zeer serieus genomen door medewerkers van de gemeente (92%). Medewerkers wisten genoeg (88%) om ouders en kind te kunnen helpen. Het aantal ouders dat wist waar ze terecht kon voor hulp is gedaald van 79% in 2020 naar 73%. Deze dalende lijn is vanaf 2020 zichtbaar. Wellicht hebben de beperkende maatregelen vanwege corona hier invloed op. Aandachtspunt blijft hoe de gemeente ervoor kan zorgen dat ouders weten waar ze terecht kunnen. Met betrekking tot de kwaliteit van de ondersteuning vindt 86% dat de hulp die zij hebben ontvangen passend was bij de hulpvraag.

Deelnemers zijn over het algemeen positief over de ondersteuning die ze ontvangen. Zo stelt 93% dat zij goed worden geholpen bij vragen en problemen. Ook de samenwerking tussen de verschillende organisaties verloopt goed (88%). Beslissingen over de hulp worden in 91% van de gevallen samen met de deelnemer genomen. Ten slotte voelt 93% zich serieus genomen door de hulpverleners.

- Advertisment -

Meest Populair