12.4 C
Dalfsen
zondag 4 juni 2023
No menu items!
HomeNieuwsVerkenning naar nieuwe scholen in Nieuwleusen en Dalfsen

Verkenning naar nieuwe scholen in Nieuwleusen en Dalfsen

DALFSEN – Wat is er voor nodig om ervoor te zorgen dat scholen in de gemeente Dalfsen kunnen beschikken over toekomstbestendige huisvesting. Met dat doel verkent de gemeente, samen met de schoolbesturen, de mogelijkheden voor de scholen. Stapsgewijs en allereerst in de kernen Dalfsen en Nieuwleusen. In de kern Dalfsen gaat het nu om twee scholen: Het Avontuur en De Polhaar. In de kern Nieuwleusen zijn de vier in het dorp gevestigde scholen betrokken: De Wegwijzer, De Zaaier, De Tweemaster en De Planthof. De schoolbesturen in beide dorpen zijn het met elkaar eens dat er werk aan de winkel is als het gaat om de schoolgebouwen.

Wethouder Jan Uitslag schetst de situatie: “De huidige scholen kunnen niet nog jaren mee, daar moeten we mee aan de slag. Maar het onderwijs van nu en van de toekomst vraagt een ander gebruik van het schoolgebouw dan in de jaren 70 of 90 van de vorige eeuw. Grote investeringen in schoolgebouwen doe je maar een enkele keer. Daarom willen we nu optimaal gebruikmaken van de kansen die dit biedt en kijken we breder dan alleen naar individuele schoolgebouwen. Daarbij staat de toekomst van de kinderen voorop.”

Mogelijkheden verkennen

Met elkaar verkennen de bestuurders de mogelijkheden voor scholen om meer gebruik te gaan maken van gezamenlijke voorzieningen, kwaliteiten en deskundigheid. “Door zo samen te werken en de scholen daarop in te richten kunnen we de kinderen in Dalfsen en Nieuwleusen van nul tot twaalf jaar veel meer bieden dan wanneer we alleen maar naar de eigen school blijven kijken” aldus een van de schoolbestuurders. “Ik denk ook aan voorzieningen die één school niet kan realiseren, zoals een ruimte voor techniek onderwijs of het geven van voorstellingen. De samenwerking kan ook nog geheel andere ideeën opleveren. Daarvoor zijn we nu juist met elkaar aan het verkennen” zo vult Jan Uitslag aan.

Nieuwleusen

De verkenning in Nieuwleusen betreft ook de toekomstige locatie. Het middengebied van Nieuwleusen is daarbij bij alle betrokkenen in beeld. Onderzocht wordt of het mogelijk is om in dit gebied passende schoolgebouwen te realiseren. Waarbij iedere school zijn eigen identiteit heeft, maar ook uitgenodigd wordt tot samenwerken. Daarbij wordt ook gekeken naar Kulturhus De Spil en naar het Agnietencollege, dat door het succesvolle onderwijsconcept sterk is gegroeid.

Dalfsen

In Dalfsen leidt de sterke groei van het aantal leerlingen van De Polhaar en de ontwikkeling van Het Avontuur tot de verkenning naar de mogelijkheden. Ook hier wordt gezocht naar samenwerking op verschillende vlakken. Zowel met andere scholen in de kern Dalfsen als met De Trefkoele+.

Vervolg

Bij beide ontwikkelingen willen gemeente, schoolbesturen en scholen de ouders en leerlingen, maar ook omwonenden, verenigingen en organisaties in de dorpen nauw betrekken. In oktober verwacht de gemeente, samen met de schoolbesturen, zowel in Nieuwleusen als in Dalfsen een eerste bijeenkomst te organiseren. Zij nodigen inwoners nu alvast van harte uit om over de plannen na te denken.

- Advertisment -

Meest Populair