DALFSEN – De schoolbesturen en de gemeente Dalfsen hebben de ambitie om stapsgewijs de scholen in de gemeente klaar te maken voor de toekomst. Daarom verkent de gemeente de mogelijkheden om in Dalfsen en Nieuwleusen nieuwe schoolgebouwen te realiseren. Er zijn nog geen concrete plannen. In Dalfsen kijkt de gemeente naar de omgeving van de scholen Het Avontuur en De Polhaar. In Nieuwleusen wordt onder andere het middengebied onderzocht. Dit is hét moment om in gesprek te gaan met omwonenden en betrokkenen en te achterhalen wat er leeft en waar rekening mee gehouden moet worden. Hiervoor organiseert de gemeente, samen met de betrokken schoolbesturen, twee informatiebijeenkomsten: Voor Dalfsen in Trefkoele+ op 9 november en in Nieuwleusen in De Spil op 15 november. Beide avonden starten om 20.00 uur (inloop 19.30 uur). Aanmelden is zeer wenselijk en kan op www.dalfsen.nl/schoolgebouw.

(Advertentie)
Uitnodiging bijeenkomst toekomst schoolgebouwen

Wethouder Jan Uitslag schetst de situatie. “De huidige scholen kunnen niet nog jaren mee, daar moeten we dus mee aan de slag. We kunnen naar de afzonderlijke schoolgebouwen kijken en deze bouwkundig proberen aan te passen. Maar naast het bouwkundige aspect vraagt het onderwijs van nu en van de toekomst een ander gebruik van het schoolgebouw dan in de jaren 70 of 90 van de vorige eeuw. Grote investeringen in schoolgebouwen doe je maar een enkele keer. Daarom willen we nu optimaal gebruik maken van de kansen die dit biedt. Ik vind het betrekken van inwoners hierin essentieel. Het gaat namelijk niet alleen om de school waar kinderen nu of in de toekomst op school zitten, maar het gaat ook om de omgeving van veel bewoners.”

Toekomst kinderen

Iedere school heeft zijn eigen identiteit en karakter. Dat willen de schoolbestuurders ook behouden. Er is veel dat de scholen met elkaar verbindt. De toekomst van de kinderen staat daarbij voorop! Met elkaar verkennen de bestuurders de mogelijkheden voor scholen om meer gebruik te gaan maken van gezamenlijke voorzieningen, kwaliteiten en deskundigheid. Ook de samenwerking met verenigingen en organisaties willen ze versterken.

Aanmelden bijeenkomst en nieuwsbrief

Vanwege het aantal plekken en de catering verzoekt de gemeente een ieder om zich aan te melden. Dat kan door het formulier op www.dalfsen.nl/schoolgebouw in te vullen. Met dit formulier kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief over de situatie in Dalfsen of Nieuwleusen. Hiermee worden ze actief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de dorpen.

Share.