DALFSEN – Kulturhus Trefkoele+ in Dalfsen is voornemens het gebouw anders inrichten. Daarbij ligt de nadruk op de ontwikkeling van veiligheid, ontmoeting en duurzaamheid. Op deze manier kan het gebouw beter inspelen op de vraag en behoefte van inwoners en gemeente. Het college van de gemeente Dalfsen is voornemens een subsidie te geven voor de herinrichting, zodat deze ook gerealiseerd kan worden. Het is nu aan de gemeenteraad om hier in maart een besluit over te nemen.

(Advertentie)
Herinrichting Kulturhus Trefkoele+

Wethouder Jan Uitslag legt het belang van Trefkoele+ en de komst van herinrichting uit. “Het Kulturhus is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en levert een waardevolle bijdrage aan het maatschappelijk, cultureel en sportief klimaat van en voor onze inwoners. Daarbij is het een belangrijke ingang van de gemeente. Inwoners kunnen er namelijk terecht met vragen over de gemeente en andere organisaties. Met de voorgenomen aanpassingen voldoet Trefkoele+ beter aan de vragen die we als gemeente aan hen stellen, zowel op het gebied van ontmoeting, preventie als betaalbare exploitatie.”

Aanleiding

Onlangs is het brandalarm afgegaan bij een oefening in Trefkoele+. De evacuatie van de ouderensoos (op de 1e verdieping) verliep te langzaam, waardoor het bestuur van Trefkoele+ (opnieuw) bij de gemeente aan de bel heeft getrokken. De energiecrisis en de stijgende energiekosten geven aanleiding om de entree aan te passen.

Wat gaat er gebeuren?

Trefkoele+ heeft het voornemen een aantal aanpassingen in het gebouw te doen die ten goede komen aan de veiligheid, ontmoeting en duurzaamheid. Concreet houdt het in dat men de activiteitenruimte van de ouderensoos naar beneden wil verplaatsen en de kantoren van de benedenverdieping naar boven. Ook wil het bestuur de toegang van het gebouw en zichtbaarheid van de activiteiten verbeteren. Het plan is om het Infopunt (inclusief het Infopunt Digitale Overheid) naar de entree te verplaatsen en twee spreekkamers te maken om de privacy van gesprekken te waarborgen. Daarnaast beoogd men een verduurzaming van het gebouw. Trefkoele+ is momenteel toegankelijk via twee schuifdeuren, waardoor veel warmteverlies plaatsvindt. De schuifdeuren worden vervangen door een automatische draaideur (tourniquetdeur). Hierdoor wordt de entree meer open en toegankelijk.

Kosten en planning

De totale kosten van de voorgestelde herinrichting bedragen ongeveer  € 300.000. De subsidie van de gemeente is maximaal € 188.100,-. Als de gemeenteraad akkoord is, dan is de verwachting dat de werkzaamheden in de zomer van 2023 plaatsvinden. Trefkoele+ besteedt hier logischerwijs aandacht aan t.z.t.

Share.