De economie in de gemeente Dalfsen staat er relatief goed voor, zo blijkt uit de evaluatie van de gemeentelijke nota economisch beleid. De groei is terug te vinden in een toename van het aantal (digitale) vergunningsaanvragen en de toename van de verkoop van bedrijfskavels en woningbouwkavels.

(Advertentie)
Dalfser economie onder de loep genomen

De totale werkgelegenheid is een belangrijke indicator van de arbeidsmarkt en nooit eerder vonden in de Dalfser kernen zo veel inwoners werk. “Naast de positieve resultaten zijn er ook zorgen en liggen er voldoende uitdagingen. Zo staat in de landbouwsector een aantal bedrijven zwaar onder druk en zijn de doorlooptijden voor het verlenen van vergunningen behoorlijk gestegen. Tijdens informatieavonden is gebleken dat er bij ondernemers behoefte is aan een betere samenwerking met  en een betere dienstverlening van de gemeente”, zo tempert wethouder André Schuurman de positieve uitkomsten.

{loadmoduleid 133}

De evaluatie van het economische beleid richt zich op de volgende onderwerpen: ondernemende gemeente, aantrekkelijk voor ZZP’ers, innovatie bedrijven, bereikbaarheid op peil, goede vestigingslocaties, sterke detailhandel, sterke landbouwsector en sterke toeristische sector. Uit de evaluatie blijkt dat de gemeente Dalfsen een ondernemende gemeente is die het lokale bedrijfsleven nadrukkelijk bij haar inkoop betrekt. Een belangrijk aandachtspunt uit de evaluatie is de stijging van de doorlooptijden met betrekking tot het aanvragen van een vergunning. Dit vraagt om een meer proactieve afstemming met ondernemers.

Toekomst
Ook de gemeente Dalfsen heeft in de toekomst te maken met positieve en negatieve ontwikkelingen, deze houdt de gemeente nauwlettend in de gaten en  speelt hier actief op in. Denk daarbij aan de komst van de omgevingswet, de energietransitie en samenwerkingen in de regio. Daarnaast gaat de gemeente haar dienstverlening verbeteren. Het bestaande economisch beleid wordt in de toekomst afgestemd op het proces voor de omgevingsvisie. Hier gaat het nieuwe economisch beleid integraal onderdeel van uitmaken.

Share.