21.3 C
Dalfsen
zondag 28 mei 2023
No menu items!
HomeNieuwsGemeente maakt uitkomsten peiling ‘Waar staat je gemeente’ bekend

Gemeente maakt uitkomsten peiling ‘Waar staat je gemeente’ bekend

In het najaar van 2019 heeft de gemeente Dalfsen het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ onder 2000 inwoners uitgezet. Deze peiling geeft inzicht hoe Dalfsenaren de inzet van de gemeente op diverse thema’s waarderen. De gemeente is erg blij met de hoge respons van 39%. Een opvallend resultaat is dat de gemeente hoger scoort op de thema’s woon- en leefomgeving, relatie inwoner-gemeente en zorg en welzijn ten opzichte van dezelfde peiling uit 2015. De gemeente constateert ook de nodige kanttekeningen en verbeterpunten. Op 20 januari worden de resultaten informerend besproken in de raadscommissievergadering.

{loadmoduleid 137}

Inwoners waarderen de inrichting van de woon- en leefomgeving met een 7.3. Maar liefst 91% van de ondervraagden voelt zich thuis in hun buurt. Het vertrouwen in de manier waarop de gemeente bestuurd wordt is hoog. Zo geeft 51% van de ondervraagden aan hier veel tot zeer veel vertrouwen in te hebben. Slecht 6% geeft aan hier weinig tot geen vertrouwen in te hebben. Het buitengebied van Dalfsen wordt op alle drie de punten (natuur, agrarisch gebied en recreatie) hoog gewaardeerd. Wat verder nog opvalt is het hoge percentage dat aangeeft meer activiteiten te willen ontplooien in het buitengebied, met name op het gebied van toerisme.

Kansen voor de gemeente

Inwoners zijn over het algemeen tevreden met hun leven in de gemeente Dalfsen, blijkt uit het rapportcijfer van een 8. Maar er zijn ook zaken die de gemeente kan verbeteren. Een relatief grote groep van de ondervraagden (44%) heeft soms tot vaak te maken met onveilige verkeerssituaties. Op het gebied van participatie met inwoners valt ook nog winst te behalen. Een ander punt is dat inwoners graag meer en beter op de hoogte gehouden worden van de voortgang van hun (aan)vraag. Ook de digitale dienstverlening kan nog verbeterd worden. De waardering voor de inspanningen om alle inwoners volledig deel te laten nemen aan de maatschappij is hoog, maar de uitkomsten van het onderzoek bieden handvatten om dit te verbeteren. De uitkomsten uit het onderzoek worden verder geanalyseerd. Hierbij zullen ook de antwoorden op de open vragen worden betrokken.

In het onderzoek zijn de volgende thema’s belicht:

  • woon en leefomgeving;
  • relatie-inwoner-gemeente;
  • gemeentelijke dienstverlening;
  • zorg en welzijn;
  • beleving van het buitengebied.

Waar staat je gemeente

Het onderzoek Waar staat je gemeente is ontwikkeld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en werkt met standaard vragenlijsten. Hierdoor zijn de resultaten van de gemeente Dalfsen één op één te vergelijken met andere gemeenten en het landelijke beeld. Ook is het hierdoor mogelijk om vergelijkingen te maken met peilingen uit het verleden. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op www.dalfsen.nl/waarstaatjegemeente.

- Advertisment -

Meest Populair