23.2 C
Dalfsen
woensdag 31 mei 2023
No menu items!
HomeNieuwsBreng belangen in beeld

Breng belangen in beeld

De gemeente Dalfsen vindt het belangrijk dat ideeën en plannen voor de leefomgeving zorgvuldig worden ontwikkeld. Het betrekken van belanghebbenden, waaronder omwonenden, is daar een belangrijk onderdeel van. In de Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt, is participatie dan ook een belangrijke pijler. Ter voorbereiding op de invoering van deze wet wordt alvast gewerkt aan handvatten die de nieuwe werkwijze ondersteunen. Zo is de wijze waarop participatie kan plaatsvinden uiteengezet in een stappenplan die zijn verwerkt in twee leidraden. Een voor initiatiefnemers en een voor omwonenden. 

{loadmoduleid 137}

Een goed participatieproces, een traject waaraan belanghebbenden deelnemen, ondersteunt bij het komen tot een beter plan. Dat komt mede doordat vragen en eventuele zorgen van omwonenden kunnen worden omgezet in creatieve oplossingen. Participatie hoeft niet te leiden tot consensus of een plan dat leidt tot geen enkel bezwaar. Wethouder André Schuurman:

Bij ieder plan dat wordt gevormd spelen verschillende belangen. Als gemeente willen wij een goede afweging maken en daarvoor is het van belang om zo goed mogelijk inzicht te hebben in alles dat speelt rondom een initiatief. Met de stappenplannen voor participatie willen we bereiken dat belanghebbenden op een zo vroeg mogelijk moment betrokken worden bij een initiatief.

{loadmoduleid 137}

Leidraden participatie

De leidraad participatie voor initiatiefnemers is bedoeld voor iedereen met een plan, een idee of een initiatief in de fysieke leefomgeving van de gemeente Dalfsen, waarbij hij of zij participatie gaat toepassen. De initiatiefnemer van een plan heeft de verantwoordelijkheid om belanghebbenden tijdens het nader uitwerken van het plan te betrekken. Het is echter ook belangrijk om als omwonende te weten wanneer zij betrokken worden, hoe zij kunnen meedenken en op welke manier zij kunnen aangeven wat zij van een initiatief vinden. De leidraad voor omwonenden helpt belanghebbenden om op een goede manier te participeren bij initiatieven in de woon- en leefomgeving. De leidraden participatie staan op www.dalfsen.nl/participatie.

{loadmoduleid 137}

Online participatie

Momenteel is het, gezien de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden, niet mogelijk om elkaar fysiek op te zoeken. In participatietrajecten werd echter juist gekozen voor persoonlijk contact tijdens bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten. De overgang van fysiek naar een andere manier van elkaar ontmoeten is nog niet gemaakt. Vanuit de gemeente Dalfsen onderzoeken we nog op welke wijze we online participatie vorm kunnen geven en ook hoe wij daarbij anderen kunnen ondersteunen. 

{loadmoduleid 137}

- Advertisment -

Meest Populair