De raad van Dalfsen heeft op 25 november 2019 gesproken over de Woonvisie 2020 – 2024. Naar aanleiding van de visie is een motie aangenomen over de onderwerpen inwoning en woningsplitsing. De raad overweegt in de motie dat de woningbehoefte laat zien dat er meer vraag dan aanbod is aan woningen in de gemeente Dalfsen. Om die reden heeft de raad het college gevraagd om meer informatie over de onderwerpen inwoning en woningsplitsing.

(Advertentie)
Voorstel nieuw beleid voor woningsplitsing en inwoning

{loadmoduleid 158}

Inwoning wil zeggen dat je in een woning woont bij iemand anders in het huishouden. Het gaat hierbij over de mogelijkheid om, onder voorwaarden, met twee gezinnen in één woning te wonen. Woningsplitsing gaat over het splitsen van een woning met inwoonsituatie of om het veranderen van een grote woning in twee woningen. Het splitsen van een woning is niet zomaar mogelijk. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. De aanleiding om hiervoor de kiezen varieert. Zo bieden deze mogelijkheden de kans om dichtbij mantelzorg te verlenen, kan een boerderij opgedeeld worden naar twee woningen of kan een ‘meergeneratiewoning’ worden gecreëerd.

Door het college is de “Kaderstellende notitie inwoning en woningsplitsing” opgesteld met informatie over de manier waarop inwoning en woningsplitsing nu geregeld is. In deze notitie doet het college ook voorstellen voor toekomstig beleid. Het college stelt voor om inwoning alleen mogelijk te maken in bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld voor een kind of ouders die zorg nodig hebben. Het college wil graag de mogelijkheden om woningen te splitsen verruimen om zo aan de woningbehoefte tegemoet te komen. Dat kan door de regels in de bestemmingsplannen te versoepelen. Er wordt gedacht aan een regeling voor legale en bestaande inwoonsituaties die voor 2013 (buitengebied) en 2014 (kernen) zijn gerealiseerd. Splitsing hiervan is mogelijk onder de voorwaarde dat daarvoor eerst landschaps ontsierende bebouwing wordt gesloopt.

De voorstellen van het college worden maandag 7 september besproken in de gemeenteraad. Als de raad zich kan vinden in de voorgestelde aanpassingen, worden die door het college verwerkt in bestemmingplannen en beleidsregels. Pas in 2021 kan dan van de gewijzigde regels gebruik worden gemaakt.

{loadmoduleid 158}

Share.