In Nederland hebben gemeenten en het Rijk met elkaar afgesproken dat ons land in 2050 volledig klimaatrobuust is ingericht. Dit betekent dat we de overlast door weersextremen het hoofd kunnen bieden. De gemeente Dalfsen heeft daarvoor een klimaatadaptatieplan ontwikkeld. In dit plan wordt beschreven hoe de gemeente als een van de eerste gemeenten in de regio zich heeft voorbereid op een veranderend klimaat. De gemeente Dalfsen wil er naartoe werken om al ruim vóór 2050 een klimaatrobuust Dalfsen te realiseren. Het plan wordt op 30 november behandeld in de raadscommissie.

(Advertentie)
Gemeente Dalfsen bereidt zich voor op veranderend klimaat

{loadmoduleid 137}

Door een veranderend klimaat krijgen we steeds vaker te maken met weersextremen, zoals langdurige perioden van droogte, hoosbuien en tropische temperaturen. De afgelopen jaren, denk bijvoorbeeld aan de zomerse hittegolven, zijn we hier al op verschillende manieren mee geconfronteerd. Ingenieursbureau Tauw heeft voor de gemeente Dalfsen zogenaamde stresstesten uitgevoerd om erachter te komen waar in de gemeente knelpunten kunnen optreden als gevolg van toenemende extremen. Daarmee is onderzocht wat er gebeurt bij wateroverlast, hitte, droogte en overstroming.

Wethouder Ruud van Leeuwen: “Uit het onderzoek blijkt dat we als gemeente al vrij goed voorbereid zijn op weersextremen. Waar wij de komende jaren op in gaan zetten is dat we de gesignaleerde knelpunten slim gaan koppelen aan andere projecten. We gaan bijvoorbeeld op het moment dat er onderhoudswerkzaamheden gepland staan op locaties waar deze knelpunten gesignaleerd zijn, ook maatregelen nemen voor weersextremen. Zo kan in de toekomst op die locaties wateroverlast of hittestress voorkomen worden”.

{loadmoduleid 137}

Al langere tijd bezig met een klimaatrobuust Dalfsen

Er wordt in de gemeente Dalfsen al langere tijd gewerkt aan het klimaatrobuust maken van de leefomgeving. De gemeente biedt onder andere een afkoppelsubsidie aan voor bestaande bouw. Daarnaast richt de gemeente de openbare ruimte bij nieuwbouw klimaatrobuust in en wordt hemelwater opgevangen en geïnfiltreerd in tuinen van particulieren. Inwoners zelf zijn ook actief bezig met het klimaatrobuust maken van de leefomgeving door bijvoorbeeld op eigen percelen maatregelen te treffen. Denk hierbij aan de landelijke publiekscampagne van Stichting Steenbreek. Deze heeft als doel verstening in zowel de openbare ruimte als in de private ruimte tegen te gaan en inwoners aan te zetten om bijvoorbeeld hun tuin te vergroenen.

{loadmoduleid 137}

Share.