10.9 C
Dalfsen
donderdag 8 juni 2023
No menu items!
HomeNieuwsZeven Koninklijke Onderscheidingen tijdens lintjesregen 2021 in gemeente Dalfsen

Zeven Koninklijke Onderscheidingen tijdens lintjesregen 2021 in gemeente Dalfsen

DALFSEN – Op maandag 26 april 2021 tussen 9.00 en 13.00 uur heeft burgemeester Erica van Lente de Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Ze bezocht die ochtend alle zeven gedecoreerden en reikte de onderscheiding uit. De volgende personen uit de gemeente Dalfsen hebben om hun bijzondere inzet een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.

Koninklijke Onderscheiding voor Gerritdina Alinda (Gerda) van Beesten – Beuving

Gerritdina Alida (Gerda) van Beesten – Beuving (65 jaar) uit Lemelerveld kreeg op maandag 26 april 2021 een versiersel uitgereikt, passend bij de onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Gerda van Beesten werkt bij Carinova als huishoudelijke hulp. Als vrijwilligster bij de Protestantse Kerk Lemelerveld heeft zij zich op meerdere terreinen ingezet. Zo was zij diaken, ouderling-kerkrentmeester en momenteel scriba. Haar takenpakket binnen die functies werd op allerlei gebieden uitgediept en verbreed door de diverse deelwerkgroepen. Haar liefde voor volleybalvereniging De Bevers in Lemelerveld uit zich door haar inzet als vrijwilligster van de kantinecommissie en lid van de commissie tentzaken. Gewaardeerd wordt Gerda van Beesten ook vanwege haar belangeloze inzet ter ondersteuning van de minima in Lemelerveld. Praktisch en laagdrempelig zet zij zich in.

Op een rij: de ontplooide activiteiten door decoranda:

1995 – hedenVrijwilligster bij de Protestantse Gemeente Lemelerveld. Ze was diaken, ouderling-kerkrentmeester en zet zich thans in als scriba. Ook heeft zij zich ingezet/zet zij zich in als lid van de werkgroep federatie kerken, lid van de werkgroep bouw nieuwe kerk, lid van het camerateam, lid van de werkgroep toekomst kerk en lid van een beroepingscommissie.
1998 – hedenVrijwilligste bij Volleybalvereniging De Bevers Lemelerveld. Zij is lid van de kantinecommissie (financiële administratie, inkoop en het maken van het rooster voor de bardiensten). Als lid van de commissie tentzaken zet zij zich in voor het jaarlijkse grote volleybaltoernooi.
2003 – hedenLid van de werkgroep Sociaal Steunpunt Kerken (SKK). Sinds de oprichting is decoranda een gewaardeerde kracht die zich belangeloos inzet om de minima in de kern Lemelerveld te ondersteunen.

Koninklijke Onderscheiding voor Cornelia Agatha (Ada) Kremer – Fransen

Cornelia Agatha (Ada) Kremer – Fransen (75 jaar) uit Nieuwleusen kreeg op maandag 26 april 2021 een versiersel uitgereikt, passend bij de onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ada Kremer was tot haar pensionering in 2012 werkzaam als administratief medewerker bij Firgos International. Daarnaast is zij al jaren, en nog steeds, actief vrijwilliger voor diverse verenigingen en organisaties. Ze is medeoprichter, voorzitter en bestuurslid geweest van de Zonnebloem, afdeling Nieuwleusen en is hier nog steeds vrijwilliger. Zo organiseert Ada Kremer activiteiten, begeleidt ze de vakantieweken, bezoekt ze de ouderen en is ze betrokken bij de lotenverkoop. Verder is Ada Kremer vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk in Nieuwleusen als diaken, maakt deel uit van de ZWO-werkgroep en bezoekt ouderen uit de gemeente. Ook in Ommen Ada Kremer actief: sinds 2013 is ze hier penningmeester van de zangvereniging kleinkoor Excelsior Ommen. Daarnaast is ze penningmeester van de werkgroep mantelzorg Nieuwleusen van de Stichting Saam Welzijn. Ada Kremer is een veelzijdige vrijwilliger die altijd klaar staat voor hulp aan anderen. Zij is onderscheiden voor haar jarenlange belangeloze inzet.

Op een rij: alle ontplooide activiteiten door decoranda:

1980 – hedenMedeoprichter/voorzitter/bestuurslid van en vrijwilliger bij de Zonnebloem, afdeling Nieuwleusen. Betrokkene organiseert activiteiten, begeleidt de vakantieweken, bezoekt ouderen en is betrokken bij de lotenverkoop.  
1980 – hedenVrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Nieuwleusen. Betrokkene fungeert als diaken en maakt deel uit van de ZWO-werkgroep. Daarnaast bezoekt zij ouderen.
2013 – hedenPenningmeester van de zangvereniging kleinkoor Excelsior Ommen te Ommen.  
2015 – hedenPenningmeester van de werkgroep mantelzorg Nieuwleusen van de Stichting Saam Welzijn. De werkgroep zet zich in voor de (h)erkenning van Mantelzorgers.  

Koninklijke Onderscheiding voor Louise Mathilde Julia (Louise) Loman – Löwenhardt

Louise Mathilde Julia (Louise) Loman-Löwenhardt (70 jaar) uit Dalfsen kreeg op maandag 26 april 2021 een versiersel uitgereikt, passend bij de onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Louise Loman is vanaf 2015 gepensioneerd, maar ook in de jaren dat ze werkzaam was in haar hoofdfunctie, ontplooide ze al vrijwillige activiteiten als (bestuurs)lid en vrijwilliger bij diverse organisaties en instanties. Haar bijzondere inzet, met name op het terrein van VluchtelingenWerk, heeft ervoor gezorgd dat ze nu benoemd wordt tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Louise Loman is vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Oost Nederland, locatie Dalfsen en heeft het naaiatelier Sam Sam opgezet. Hier wierf mevrouw sponsoren en vrijwilligers, zorgde voor de huisvesting, legt de contacten met de media en organiseert de opvang van de kinderen. Hoe bijzonder is het dan ook dat het naaiatelier hiermee een van de winnaars is geworden op de lijst van de Duurzame Top 100 van Dagblad Trouw en landelijke aandacht kreeg bij de uitzending van het kerstconcert van Omroep MAX.

Verder is Louise Loman jaren actief geweest als lid van het Comité Welcome Again Veterans Dalfsen, waarbij ze bijdroeg aan het bezoekprogramma en contacten onderhield. Ook zet ze zich tot op heden in als vrijwilliger bij de Stichting Het Verscholen Dorp te Vierhouten, waarbij ze helpt met de organisatie van de jaarlijkse Dodenherdenking bij twee monumenten. Vanaf 2000 tot heden is Louise Loman vrijwilliger bij de Nederlands Israëlitische Gemeente Zwolle. Ook heeft ze zich jarenlang ingezet als zowel bestuurslid van het Muziektheater Bel Canto Vechtsteek in Dalfsen, als bestuurslid van De Zonnebloem, afdeling Dalfsen.

Op een rij: alle ontplooide activiteiten door decoranda:

1995 – 2005Lid van het Comité Welcome Again Veterans Dalfsen. Het comité organiseerde eens in de vijf jaar de ontvangst van destijds circa veertig Canadese veteranen. Betrokkene droeg bij aan het bezoekprogramma en onderhield de contacten.
2000 – hedenVrijwilliger bij de Nederlands Israëlitische Gemeente Zwolle. Betrokkene maakt deel uit van een studiegroep en verzorgt presentaties en excursies. Daarnaast draagt zij bij aan de organisatie van de viering van Pesach.
2010 – 2016Bestuurslid van het Muziektheater Bel Canto Vechtstreek te Dalfsen. Het muziekgezelschap trad op bij cultuurmanifestaties en verzorgde een musical voor mantelzorgers.
2010 – hedenVrijwilliger bij de Stichting Het Verscholen Dorp te Vierhouten. Betrokkene draagt bij aan de organisatie van de jaarlijkse Dodenherdenking bij twee monumenten.
2013 – 2019Bestuurslid van De Zonnebloem, afdeling Dalfsen. Betrokkene voerde de intakegesprekken met de vrijwilligers en de gasten. Daarnaast ondersteunde zij bij de activiteiten.
2016 – hedenVrijwilliger bij VluchtelingenWerk Oost Nederland, locatie Dalfsen. Betrokkene begeleidt vergunninghouders en organiseert mede de warmwelkomdagen. Daarnaast zette zij het naaiatelier Sam Sam op, waar vergunninghouders naast dagbesteding en het aangaan van sociale contacten, ook oefenen met de Nederlandse taal. Zij wierf sponsoren en vrijwilligers, zorgde voor de huisvesting, legt de contacten met de media en organiseert de opvang van de kinderen. De artikelen worden te koop aangeboden in de Wereldwinkel. In 2019 was het naaiatelier een van de winnaars op de lijst van de Duurzame Top 100 van dagblad Trouw en kreeg landelijke aandacht bij de uitzending van het Kerstconcert van Omroep MAX.

Koninklijke Onderscheiding voor Louise Maria (Louise) Tielbeke – Zwakenberg

Louise Maria (Louise) Tielbeke – Zwakenberg (83 jaar) uit Dalfsen kreeg op maandag 26 april 2021 een versiersel uitgereikt, passend bij de onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Al sinds 1978 is Louise Tielbeke als wijkcontactpersoon van de Emmanuelparochie H. Cyriacus in Dalfsen actief. Zij staat parochieleden bij die behoefte hebben aan ondersteuning in moeilijke tijden: mensen die te maken hadden met ziekte, overlijden van naasten of arbeidsongeschiktheid. Ook bezoekt ze huwelijksjubilarissen en regelt ze de actie Kerkbalans en diverse attenties. Louise Tielbeke is ook medeoprichter van en vrijwilliger bij SVD handbal en heeft hier jaren actief geholpen: er werd nooit vergeefs beroep op haar gedaan. Tot slot heeft ze zich jarenlang actief ingezet als bestuurslid van en vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Dalfsen door bezoekwerk en was het aanspreekpunt voor verschillende activiteiten. Louise Tielbeke toont een grote maatschappelijke betrokkenheid. Vanwege haar jarenlange vrijwillige inzet is ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Op een rij: alle ontplooide activiteiten van de decoranda:

1978 – hedenWijkcontactpersoon van de Emmanuelparochie H. Cyriacus Dalfsen. Zij legt bezoek af bij parochieleden die behoefte hebben aan ondersteuning in moeilijke tijden, zoals ziekte, overlijden van naasten of arbeidsongeschiktheid. Ook bezoekt zij als zodanig huwelijksjubilarissen. Voor die parochianen regelt zij ook de actie Kerkbalans, alsmede de kerst- en paasattenties.
1978 – 1990Medeoprichter van, vrijwilliger bij SVD handbal. Samen met anderen heeft zij zich actief ingezet voor het recreantenhandbal in Dalfsen. Hiervoor hebben zij veel overleg gevoerd, leden geworven en gezocht naar een trainer, een locatie en financiële middelen. Daarnaast heeft zij diverse nevenactiviteiten uitgevoerd voor de vereniging. Van 1978 tot circa 1984 is zij jeugdleidster geweest. Ook was zij als vrijwilligster actief bij jeugdkampen, toernooien, kantinediensten, de schoonmaak, de wandeldriedaagse en het schoolhandbaltoernooi. Er werd nooit vergeefs beroep op haar gedaan.
1989 – 2020Bestuurslid van en vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Dalfsen. Ze deed bezoekwerk en was aanspreekpunt voor verschillende activiteiten. Zo was zij jarenlang verantwoordelijk voor de regiobootdagtocht, en heeft zij jarenlang de winkelochtenden voor de gasten mede georganiseerd. Ook was zij betrokken bij de deelname van de gasten aan de wandeldriedaagse. Het tijdschrift van De Zonnebloem voor de vrijwilligers werd door haar rondgebracht.

Koninklijke Onderscheiding voor Gerardus Eleonora Marie (Geert) Bistervels

Gerardus Eleonora Marie (Geert) Bistervels (65 jaar) uit Dalfsen kreeg op maandag 26 april 2021 een versiersel uitgereikt, passend bij de onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geert Bistervels was tot 2000 werkzaam als dierenarts. Hij is, naast zijn hoofdfunctie destijds, tot op heden actief vrijwilliger bij diverse organisaties. Zijn creativiteit als fotograaf kwam vaak van pas en ook zijn communicatieve vaardigheden werden regelmatig ingezet. Zo is Geert Bistervels tot op heden actief als vrijwilliger bij de H. Cyriacuskerk Dalfsen-Nieuwleusen waar hij de ledenadministratie en incasso van de jaarlijkse actie Kerkbalans verzorgde. Zijn passie voor fotografie kwam onder andere hier ten goede, waarbij hij bij bijzondere gebeurtenissen als vaste fotograaf werd ingezet. Geert Bistervels was president van het hoofdbestuur en voorzitter van de Lionsclub Ommen-Dalfsen en heeft hij zich ingezet als penningmeester van en betrokkene bij de organisatie van activiteiten voor de Stichting Vrienden van Rosengaerde in Dalfsen.

Geert Bistervels wordt mede door zijn inzet voor de hospice onderscheiden. Vele jaren was hij bestuurslid van en vrijwilliger bij de Stichting Hospice ’t Huis De Pastorie in Dalfsen. Hij fungeerde als fotograaf en was betrokken bij de organisatie van fondsenwervende activiteiten. Gelijktijdig was decorandus ook secretaris van de Stichting Vrienden van Hospice Dalfsen en was hij hier tevens fotograaf en betrokken bij de vriendenwerving.

De afgelopen jaren tot op heden is Geert Bistervels penningmeester van en vrijwilliger bij de Vereniging Vrienden van Dalfsen en is hij bestuurslid en vrijwilliger van de Stichting Vechtzomp Dalfsen.

Op een rij: alle ontplooide activiteiten van de decorandus:

1984 – 2004President van het hoofdbestuur van de Lionsclub (2003-2004) en voorzitter van de Lionsclub Ommen-Dalfsen.
2002 – hedenVrijwilliger bij de H. Cyriacuskerk Dalfsen-Nieuwleusen. Hij verzorgde de ledenadministratie en de incasso van de jaarlijkse actie Kerkbalans (2002-2010). Daarnaast is hij de vaste fotograaf bij bijzondere gebeurtenissen en hij verricht hand-en-spandiensten.
2007 – 2017Penningmeester van de Stichting Vrienden van Rosengaerde te Dalfsen. Daarnaast was hij betrokken bij de organisatie van activiteiten.
2012 – 2019Bestuurslid van en vrijwilliger bij de Stichting Hospice ’t Huis De Pastorie te Dalfsen. Hij was fotograaf en betrokken bij de organisatie van fondsenwervende activiteiten.
2012 – 2019Secretaris van de Stichting Vrienden van de Hospice Dalfsen. Daarnaast was hij fotograaf bij de activiteiten en was hij betrokken bij de vriendenwerving.
2016 – hedenPenningmeester van en vrijwilliger bij de Vereniging Vrienden van Dalfsen. Hij verzorgt de ledenadministratie en communicatie. Daarnaast was hij betrokken bij de totstandkoming van de huiszwaluwentil.
2017 – hedenBestuurslid en vrijwilliger van de Stichting Vechtzomp Dalfsen. Hij verzorgt de PR en communicatie.

Koninklijke Onderscheiding voor Jan Dijkhof

Jan Dijkhof (71 jaar) uit Dalfsen kreeg op maandag 26 april 2021 het versiersel uitgereikt, passend bij de onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Jan Dijkhof was tot zijn pensionering in 2016 werkzaam als directeur van het Studenten Succes Centrum van het Deltion College Zwolle. Naast zijn hoofdfunctie destijds ontplooit hij tot op de dag van vandaag diverse vrijwillige activiteiten.

Zijn sportieve insteek is terug te zien in zijn vrijwillige functie als secretaris junioren, jeugdvoorzitter en clubscheidsrechter van voetbalvereniging A.S.C’62 in Dalfsen. Ook heeft Jan Dijkhof de rol als voorzitter van de Sportraad Dalfsen vervuld. Tot 2016 was hij voorzitter van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Dalfsen en heeft hij in dat kader diverse taken vervuld.

Momenteel vervult Jan Dijkhof nog een drietal vrijwilligersfuncties. Hij is computerdocent voor ouderen bij Saam Welzijn in Dalfsen, waarbij hij regelmatig gevraagd wordt om ook senioren thuis verder te helpen. Verder is decorandus secretaris van Kulturhus Trefkoele+ in Dalfsen en is hij voorzitter van de Fotoclub in Dalfsen.

Op een rij: alle ontplooide activiteiten van de decorandus:

1988 – 2006Secretaris junioren (1988-1989), jeugdvoorzitter (1989-1996) en clubscheidsrechter (1996-2004) van voetbalvereniging A.S.C’62 Dalfsen.
2000 – 2008Voorzitter van de Sportraad Dalfsen. Deze raad adviseert het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijk sportbeleid.
2006 – 2016Voorzitter van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Dalfsen (100 leden). Hij adresseerde (complexe) verkeerssituaties en ging daar waar mogelijk in overleg met betrokkenen. Onder zijn leiding werd een jaarwerkplan in het leven geroepen. Verder werden de contacten in regionaal verband door hem opgepakt en geïntensiveerd.
2015 – hedenComputerdocent voor ouderen bij Saam Welzijn te Dalfsen. Hij werd regelmatig gevraagd om ook individuele trajecten aan te gaan, bij de senioren thuis. In totaal heeft hij tot nu toe aan 100 senioren lessen/begeleiding gegeven. Verder heeft hij in voorbereiding op de overname van de bibliotheek als vrijwilliger meegewerkt aan het stappenplan en aan de overdracht van de andere vrijwillige docenten.
2016 – hedenSecretaris van het cultuurhuis Trefkoele+ te Dalfsen. Hij bewaakt de hoofdlijnen en het nakomen van de gemaakte afspraken volgens het beleidsplan en de statuten.
2017 – hedenVoorzitter van de Fotoclub Dalfsen. Hij geeft leiding aan het bestuur, heeft overleg met de expositiecommissie, onderhoudt contacten met de buitenwacht en leidt de clubavonden.

Koninklijke Onderscheiding voor Wilhelmus Joseph (Wim) Kroes

Wilhelmus Joseph (Wim) Kroes (80 jaar) uit Dalfsen kreeg op maandag 26 april 2021 een versiersel uitgereikt, passend bij de onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Wim Kroes heeft, tot zijn pensionering in 2005, gewerkt bij Bouwbedrijf Ruinemans in Nieuwleusen. Naast deze werkzaamheden was hij actief op vrijwillige basis en ontplooide/ontplooit hij diverse activiteiten. Met name vanwege de activiteiten op het terrein van het kerkelijk leven, wordt Wim benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is sinds 1985 tot op de dag van heden vrijwilliger bij de R.K. Kerk Cyriacus in Dalfsen en nam gedurende die jaren diverse taken op zich: koster, beheerder van de begraafplaats, verzorging van de collecte en deelname aan het liturgisch beraad en de parochieraad. Daarnaast maakte hij deel uit van de bouwcommissie van het parochiecentrum en was hij bestuurslid. Als vrijwilliger is Wim Kroes ook actief bij de Voetbalvereniging Dalfsen, bij thuiswedstrijden van het eerste elftal verkoopt hij namens de vereniging de toegangskaartjes.   

Op een rij: alle ontplooide activiteiten van de decoranda:

1985 – hedenVrijwilliger bij de R.K. Kerk Cyriacus te Dalfsen. Betrokkene fungeert als koster en beheerder van de begraafplaats. Daarnaast verzorgt hij de collecte. Hij maakt deel uit van het liturgisch beraad en de parochieraad. Voorts maakte hij deel uit van de bouwcommissie van het parochiecentrum (1993) en was hij bestuurslid (2002-2012)  
2000 – hedenVrijwilliger bij de Voetbalvereniging Dalfsen (500 leden). Betrokkene verkoopt kaartjes voor de thuiswedstrijden van het eerste elftal.  
- Advertisment -

Meest Populair