17.9 C
Dalfsen
woensdag 31 mei 2023
No menu items!
HomeNieuwsOmgevingsvisie: Welke namen krijgen de deelgebieden? Stem nu!

Omgevingsvisie: Welke namen krijgen de deelgebieden? Stem nu!

DALFSEN – Maandag 31 mei boog de raadscommissie zich over de strategische onderwerpen voor de Omgevingsvisie van de gemeente Dalfsen. Er werd gekeken naar trends, ontwikkelingen en opgaven die op de gemeente afkomen en naar de opbrengst uit het participatietraject.

Een van de onderdelen die in het oog sprong waren de namen van de deelgebieden, waaronder lommerrijke landgoederen en vertier bij de Vecht. De gemeente is in de Omgevingsvisie namelijk ingedeeld in deelgebieden. Per gebied wordt ingezoomd op welke ambities er zijn voor de kern en het buitengebied. Enkele fracties ziet graag dat die namen samen met de inwoners worden gekozen. Daarom worden de inwoners gevraagd om hun stem uit te brengen. Breng nu vóór 9 juli 2021 uw stem uit via omgevingsvisiedalfsen.nl door te klikken op de Stem hier!  knop.

Wethouder Schuurman: “We werken de Omgevingsvisie stap voor stap uit. Het is een proces met een wisselwerking tussen gemeenteraad en inwoners, ondernemers en andere stakeholders. De oproep van de raadscommissie om de inwoners van Dalfsen te betrekken bij de benaming voor de deelgebieden draagt bij aan deze samenwerking en omarmen wij daarom als college ook van harte.”

Omgevingsvisie voor en van ons allemaal

De Omgevingsvisie geeft richting aan de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving van de gemeente. Die leefomgeving is belangrijk voor iedereen die in de gemeente Dalfsen woont, werkt, onderneemt of zijn vrije tijd doorbrengt. In de Omgevingsvisie wordt beschreven wat echt belangrijk is voor de leefomgeving. Het gaat over ontwikkelingen en oplossingen die vaak voor meerdere kernen of wijken gelden. Of voor een groot gedeelte van het buitengebied. Belangrijke onderwerpen komen aan bod zoals: wat voor woningen moeten er worden gebouwd en waar is ruimte voor bedrijven of waterberging? Of: waar kan je in de toekomst sporten of recreëren? De Omgevingsvisie is dus voor iedereen belangrijk!

Stemmen op namen deelgebieden

Daarom is het extra belangrijk dat deze Omgevingsvisie voor iedereen herkenbaar is. Dit werd ook onderschreven in de raadscommissie van 31 mei, waarin de een paar fracties het college vroeg nog eens extra goed naar de namen van de deelgebieden te kijken. Vanuit de waarden en ambities in de Omgevingsvisie, stelt de gemeente een aantal namen voor die hier bij passen en waaruit inwoners kunnen kiezen. Stemmen kan via de website omgevingsvisiedalfsen.nl. Deze website bevat ook de meest actuele informatie over de stand van zaken van de Omgevingsvisie. Daarnaast zijn er de resultaten van de participatiemomenten te vinden. De vergadering van de raadscommissie van 31 mei is te vinden op ris.dalfsen.nl.

Ontwerp Omgevingsvisie: september in de raad

De gekozen namen worden meegenomen in het concept van de ontwerp Omgevingsvisie, waar we in september de gemeenteraad vragen om zijn mening en inzichten te geven. Het college verwerkt de opinie van de gemeenteraad in de definitieve versie van de ontwerp Omgevingsvisie, die daarna ter inzage wordt gelegd. Inwoners krijgen dan de mogelijkheid om de stukken in te zien en hierop te reageren. Volgens de huidige planning stelt de gemeenteraad de Omgevingsvisie vast in het  eerste kwartaal van 2022.

Welke naam is volgens u het beste voor elk deelgebied? Stemmen kan tot 9 juli 2021 via omgevingsvisiedalfsen.nl.

- Advertisment -

Meest Populair